آمار کل " واردات از" کشور "جماهيرعربي ليبي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 جماهيرعربي ليبي 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 33,258,348 73,267,702,156 Rls. 8,011,777 $
مجموع کل
73,267,702,156 ريال
مجموع کل
8,011,777 دلار
[1]