آمار کل " واردات از" کشور "ترينيدادوتوباگو" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ترينيدادوتوباگو 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 32,179 269,204,239 Rls. 29,195 $
2 1385 ترينيدادوتوباگو 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 15,150 85,460,130 Rls. 9,270 $
3 1385 ترينيدادوتوباگو 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 70 63,010,804 Rls. 6,822 $
4 1385 ترينيدادوتوباگو 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,250 31,335,381 Rls. 3,399 $
5 1385 ترينيدادوتوباگو 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 750 10,445,127 Rls. 1,133 $
6 1385 ترينيدادوتوباگو 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 210 6,370,264 Rls. 691 $
مجموع کل
465,825,945 ريال
مجموع کل
50,509 دلار
[1]