آمار کل " واردات از" کشور "بوتسوانا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بوتسوانا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 734 382,789,040 Rls. 41,589 $
مجموع کل
382,789,040 ريال
مجموع کل
41,589 دلار
[1]