آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 بنگلادش 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يك لا. 31,046,021 203,641,860,899 Rls. 22,129,643 $
2 1385 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 12,881,714 98,188,558,283 Rls. 10,675,331 $
3 1385 بنگلادش 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله. 7,879,840 83,548,086,725 Rls. 9,082,759 $
4 1385 بنگلادش 52071000 نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي 85 درصدوزني يابيشترپنبه. 105,000 709,998,989 Rls. 76,878 $
5 1385 بنگلادش 53031090 سايركنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف كهنه كنف 118,563 530,835,912 Rls. 57,590 $
6 1385 بنگلادش 53110000 پارچه هاي تاروپودباف ا زسايرا لياف نسجي نباتي يااز نخ كاغذي. 62,270 465,237,360 Rls. 50,476 $
7 1385 بنگلادش 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 38,019 388,327,860 Rls. 42,265 $
8 1385 بنگلادش 85459020 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm57 وقطر mm40/0-+ mm8 23,769 332,772,846 Rls. 36,175 $
9 1385 بنگلادش 53089000 نخ ا زسايرا لياف نسجي نباتي,كه درجاي ديگري گفته نشده نخ كاغذي 45,000 233,179,897 Rls. 25,493 $
10 1385 بنگلادش 55031000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 30,000 228,400,000 Rls. 24,772 $
11 1385 بنگلادش 63051000 جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, ياساقه نباتات مشمول شماره 5303 50,364 206,734,536 Rls. 22,656 $
12 1385 بنگلادش 85459010 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm74 وقطرهاي mm40/0-+ mm90/4 و mm40/0-+mm6 19,010 191,878,786 Rls. 20,838 $
13 1385 بنگلادش 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 21,094 132,572,823 Rls. 14,380 $
14 1385 بنگلادش 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 12,000 110,607,896 Rls. 12,076 $
15 1385 بنگلادش 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشك (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده... 210 11,565,638 Rls. 1,264 $
مجموع کل
388,920,618,450 ريال
مجموع کل
42,272,596 دلار
[1]