آمار کل " واردات از" کشور "ايسلند" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 ايسلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 674 1,569,485,726 Rls. 173,271 $
2 1385 ايسلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 120 435,850,580 Rls. 47,943 $
3 1385 ايسلند 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 17,521 157,040,634 Rls. 17,040 $
4 1385 ايسلند 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 4,020 42,025,912 Rls. 4,596 $
5 1385 ايسلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 60 29,823,923 Rls. 3,244 $
6 1385 ايسلند 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 21 10,332,301 Rls. 1,121 $
مجموع کل
2,244,559,076 ريال
مجموع کل
247,214 دلار
[1]