آمار کل " واردات از" کشور "استوني" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 استوني 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 671,010 4,472,097,854 Rls. 485,193 $
2 1385 استوني 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 3,300 1,775,372,062 Rls. 192,849 $
3 1385 استوني 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,600 883,443,715 Rls. 95,829 $
4 1385 استوني 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 115,680 249,021,925 Rls. 27,135 $
5 1385 استوني 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 260 131,210,961 Rls. 14,342 $
6 1385 استوني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,355 111,199,795 Rls. 12,066 $
مجموع کل
7,622,346,312 ريال
مجموع کل
827,412 دلار
[1]