آمار کل " واردات از" کشور "اروگوئه" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 اروگوئه 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 31,500,000 106,708,035,420 Rls. 11,626,502 $
2 1385 اروگوئه 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 536,396 20,995,125,372 Rls. 2,284,814 $
3 1385 اروگوئه 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 112,429 3,888,377,648 Rls. 423,839 $
4 1385 اروگوئه 51051000 پشم حلاجي شده. 67,885 2,410,329,527 Rls. 262,971 $
5 1385 اروگوئه 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 25,020 763,330,000 Rls. 82,773 $
6 1385 اروگوئه 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور 30,000 376,095,975 Rls. 40,796 $
7 1385 اروگوئه 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 74 186,013,437 Rls. 20,186 $
8 1385 اروگوئه 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 5,000 169,652,300 Rls. 18,543 $
مجموع کل
135,496,959,679 ريال
مجموع کل
14,760,424 دلار
[1]