آمار کل " واردات از" کشور "آنگوئيلا" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 آنگوئيلا 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل،حديدشده ،ازچد ن ،آهن يافولاد 4,680 52,980,052 Rls. 5,784 $
مجموع کل
52,980,052 ريال
مجموع کل
5,784 دلار
[1]