آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 کاستاريکا 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 3,314,615 8,269,720,797 Rls. 912,852 $
مجموع کل
8,269,720,797 ريال
مجموع کل
912,852 دلار
[1]