آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 پاناما 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 5,414,192 13,368,395,501 Rls. 1,494,285 $
2 1384 پاناما 52095900 پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, باحدا قل 85%پنبه هرمترمربع حدا قل 200گرم 8,273 244,208,399 Rls. 27,393 $
3 1384 پاناما 64019900 كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نميپوشاند). 7,540 86,650,540 Rls. 9,511 $
مجموع کل
13,699,254,440 ريال
مجموع کل
1,531,189 دلار
[1]