آمار کل " واردات از" کشور "يمن" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 يمن 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 124 530,312,000 Rls. 59,740 $
2 1384 يمن 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 5,880 441,835,980 Rls. 48,714 $
3 1384 يمن 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, ا زچيني. 24,300 79,388,100 Rls. 8,748 $
4 1384 يمن 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,986 35,498,672 Rls. 3,901 $
مجموع کل
1,087,034,752 ريال
مجموع کل
121,103 دلار
[1]