آمار کل " واردات از" کشور "ونزوئلا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 ونزوئلا 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن 25,368,561 29,906,522,265 Rls. 3,321,102 $
2 1384 ونزوئلا 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 16,380 516,619,163 Rls. 56,865 $
3 1384 ونزوئلا 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 1,500 216,780,000 Rls. 23,757 $
4 1384 ونزوئلا 38011000 گرا فيت مصنوعي 312 75,497,278 Rls. 8,493 $
مجموع کل
30,715,418,706 ريال
مجموع کل
3,410,217 دلار
[1]