آمار کل " واردات از" کشور "هندوراس" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 هندوراس 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس 55,440 281,058,334 Rls. 31,108 $
2 1384 هندوراس 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 41,800 100,638,600 Rls. 11,289 $
3 1384 هندوراس 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 160 64,106,435 Rls. 7,029 $
مجموع کل
445,803,369 ريال
مجموع کل
49,426 دلار
[1]