آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد سيرجان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه ازاد سيرجان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري بجز موا ردمذكور 288 114,739,490 Rls. 12,603 $
2 1384 منطقه ازاد سيرجان 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذكور 23 19,150,000 Rls. 2,155 $
مجموع کل
133,889,490 ريال
مجموع کل
14,758 دلار
[1]