آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد سلفچگان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 منطقه ازاد سلفچگان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ا ولفين غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 45,700 4,051,093,069 Rls. 447,239 $
مجموع کل
4,051,093,069 ريال
مجموع کل
447,239 دلار
[1]