آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 غنا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,000 65,917,486 Rls. 7,326 $
مجموع کل
65,917,486 ريال
مجموع کل
7,326 دلار
[1]