آمار کل " واردات از" کشور "سودان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 سودان 27101110 بنزين 29,623,079 150,916,838,408 Rls. 16,617,137 $
2 1384 سودان 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 782 136,800,916 Rls. 15,449 $
3 1384 سودان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل 60 9,336,526 Rls. 1,029 $
مجموع کل
151,062,975,850 ريال
مجموع کل
16,633,615 دلار
[1]