آمار کل " واردات از" کشور "سايرمناطق ويژه اقتصادي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 سايرمناطق ويژه اقتصادي 32029000 موا ددباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي باموا د طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 58,000 293,643,009 Rls. 32,857 $
مجموع کل
293,643,009 ريال
مجموع کل
32,857 دلار
[1]