آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري آفريقاي مرکزي" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 جمهوري آفريقاي مرکزي 84134000 تلمبه هاي بتون 1,874 631,726,689 Rls. 69,139 $
مجموع کل
631,726,689 ريال
مجموع کل
69,139 دلار
[1]