آمار کل " واردات از" کشور "کنيا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 کنيا 09024090 چاي سياه )تخميرشده (وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 584,266 10,999,660,756 Rls. 1,294,078 $
مجموع کل
10,999,660,756 ريال
مجموع کل
1,294,078 دلار
[1]