آمار کل " واردات از" کشور "کاستاريکا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 کاستاريکا 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 56,310 266,123,200 Rls. 31,309 $
2 1383 کاستاريکا 84718010 ا نوا ع بردهاي شامل بردا صلي mainboardكارت گرا فيكي.صدا. شبكه. ويدئو و رم RAM وغير 180 89,800,000 Rls. 10,565 $
3 1383 کاستاريکا 85189000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 600 6,140,561 Rls. 722 $
مجموع کل
362,063,761 ريال
مجموع کل
42,596 دلار
[1]