آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 پاناما 21011200 فر,ورده ها برا ساس عصاره , ا سانس ها يا كنسانتره ها يا برا ساس قهوه 6,500 308,368,621 Rls. 36,279 $
مجموع کل
308,368,621 ريال
مجموع کل
36,279 دلار
[1]