آمار کل " واردات از" کشور "ونزوئلا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ونزوئلا 26011200 سنگ هاي )كلوخه هاي (, هن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي, ن 39,099,600 29,641,253,922 Rls. 3,487,206 $
2 1383 ونزوئلا 32062090 پيگمانها و فر,ورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي )مستربچ ( 13,000 288,852,890 Rls. 33,983 $
3 1383 ونزوئلا 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 16,800 100,261,847 Rls. 11,796 $
4 1383 ونزوئلا 39191090 صفحه. ورق. نوا ر بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 429 74,426,152 Rls. 8,756 $
5 1383 ونزوئلا 62019900 ,--نورا ك, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 292 25,503,477 Rls. 3,000 $
6 1383 ونزوئلا 62104000 لباس دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 03/59,06/59يا07/59. 86 14,718,001 Rls. 1,732 $
مجموع کل
30,145,016,289 ريال
مجموع کل
3,546,473 دلار
[1]