آمار کل " واردات از" کشور "نيجريه" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 نيجريه 32029000 موا ددباغيغير,لي;فر,ورده دباغي,حتيباموا دطبيعيدباغي,فر,ورده, نزيم دا رجهت پيش دباغي,ذ 40,000 264,677,040 Rls. 31,138 $
مجموع کل
264,677,040 ريال
مجموع کل
31,138 دلار
[1]