آمار کل " واردات از" کشور "فيجي" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 فيجي 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 35,000 833,230,860 Rls. 98,027 $
مجموع کل
833,230,860 ريال
مجموع کل
98,027 دلار
[1]