آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 غنا 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 98,500 1,575,487,710 Rls. 185,352 $
2 1383 غنا 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته بيش ا ز ده كيلوگرم 40,000 372,061,039 Rls. 43,772 $
3 1383 غنا 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيور,لات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 4,870 88,433,412 Rls. 10,404 $
4 1383 غنا 94019000 قطعات نشيمن ها)غيرا زكالاي مشمول شماره 02/94(حتيقابل تبديل تختخوا ب 1,750 14,778,598 Rls. 1,739 $
5 1383 غنا 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 03/94 300 5,610,441 Rls. 660 $
6 1383 غنا 73269010 چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري 250 4,518,393 Rls. 532 $
مجموع کل
2,060,889,593 ريال
مجموع کل
242,458 دلار
[1]