آمار کل " واردات از" کشور "شيلي" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 شيلي 26030000 سنگ مس وكنسانتره هاي, ن 63,775,600 550,619,982,273 Rls. 64,778,821 $
2 1383 شيلي 51051000 پشم ح-لاجي شده. 174,635 7,864,299,742 Rls. 925,212 $
3 1383 شيلي 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 519,861 5,983,094,820 Rls. 703,894 $
4 1383 شيلي 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 59,000 1,693,805,722 Rls. 199,271 $
5 1383 شيلي 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 52,800 693,735,950 Rls. 81,616 $
6 1383 شيلي 84798910 پرس هيدروليك دندا نسازي 16,000 250,427,860 Rls. 29,462 $
7 1383 شيلي 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 17,708 199,276,331 Rls. 23,444 $
8 1383 شيلي 38089019 ضدجوندگان قارچكشهاوعلف كشها,ماده... عرضه شده بصورت خرده فروشييابصورت فر,ورده بشكل 1,174 155,705,783 Rls. 18,318 $
9 1383 شيلي 28012000 يد 900 150,512,995 Rls. 17,707 $
مجموع کل
567,610,841,476 ريال
مجموع کل
66,777,746 دلار
[1]