آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 سيشل 15042000 چربي, روغن و ا جزا ء, ن ها ا ز ماهي 158,339 928,174,552 Rls. 109,197 $
مجموع کل
928,174,552 ريال
مجموع کل
109,197 دلار
[1]