آمار کل " واردات از" کشور "سومالي" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 سومالي 12074000 تخم كنجد 43,000 254,346,161 Rls. 29,923 $
مجموع کل
254,346,161 ريال
مجموع کل
29,923 دلار
[1]