آمار کل " واردات از" کشور "ساحل عاج" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ساحل عاج 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 1,375,400 20,899,409,098 Rls. 2,458,754 $
2 1383 ساحل عاج 18010010 در بسته يندي هاي كمتر ا ز ده كيلوگرم 300,000 4,498,934,101 Rls. 529,286 $
مجموع کل
25,398,343,199 ريال
مجموع کل
2,988,040 دلار
[1]