آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري متحده تانزانيا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 جمهوري متحده تانزانيا 21011200 فر,ورده ها برا ساس عصاره , ا سانس ها يا كنسانتره ها يا برا ساس قهوه 6,000 174,789,450 Rls. 20,563 $
2 1383 جمهوري متحده تانزانيا 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 680 31,694,881 Rls. 3,729 $
مجموع کل
206,484,331 ريال
مجموع کل
24,292 دلار
[1]