آمار کل " واردات از" کشور "جماهيرعربي ليبي" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 جماهيرعربي ليبي 72069000 ,-هن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي)غيرا زشمش (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 41,452,769 147,405,151,768 Rls. 17,341,783 $
2 1383 جماهيرعربي ليبي 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 400 105,636,000 Rls. 12,428 $
3 1383 جماهيرعربي ليبي 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيور,لات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 75 37,101,671 Rls. 4,365 $
4 1383 جماهيرعربي ليبي 74181900 ا شياءسرميز,ا شياء,شپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات, ن, ا زمس. 49 9,435,960 Rls. 1,110 $
مجموع کل
147,557,325,399 ريال
مجموع کل
17,359,685 دلار
[1]