آمار کل " واردات از" کشور "بوتسوانا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 بوتسوانا 30023000 وا كسن ها برا ي دا مپزشكي 706 352,845,698 Rls. 41,511 $
مجموع کل
352,845,698 ريال
مجموع کل
41,511 دلار
[1]