آمار کل " واردات از" کشور "آندورا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 آندورا 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي)غيرا زا نوا ع تزريقييافشاري (. 32,944 1,384,885,977 Rls. 162,928 $
2 1383 آندورا 85369090 سايردستگاهها 90,001 63,618,360 Rls. 7,485 $
3 1383 آندورا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فاز 4,900 34,514,222 Rls. 4,061 $
مجموع کل
1,483,018,559 ريال
مجموع کل
174,473 دلار
[1]