آمار کل " واردات از" کشور "آلباني" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 آلباني 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 179 94,260,304 Rls. 11,089 $
مجموع کل
94,260,304 ريال
مجموع کل
11,089 دلار
[1]