آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 پرو 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 13,070,275 68,564,193,550 Rls. 8,657,096 $
2 1382 پرو 281000 اكسيدهاي بر,اسيذهاي بريك 1,264,500 4,860,151,210 Rls. 613,655 $
3 1382 پرو 320300 رنگ كننده بامنشاءنباتي ياحيواني حتي باساخت شيميائي مشخص ,فر آورده نباتي وحيواني دريادداشت 1,150 235,956,057 Rls. 29,792 $
4 1382 پرو 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 24,580 196,104,436 Rls. 24,761 $
5 1382 پرو 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ياورق , 515 31,056,608 Rls. 3,921 $
مجموع کل
73,887,461,861 ريال
مجموع کل
9,329,225 دلار
[1]