آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 يوگسلاوي 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيوهاي راه آهن ياتراموايانواقل روي خط راه آهن 150,092 7,533,554,915 Rls. 951,207 $
2 1382 يوگسلاوي 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 3,500 2,273,040,553 Rls. 287,000 $
3 1382 يوگسلاوي 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 37,529 2,224,473,696 Rls. 280,868 $
4 1382 يوگسلاوي 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدرت حداكثر 750 وات 34,412 901,979,765 Rls. 113,886 $
5 1382 يوگسلاوي 401490 - اشياء براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,غيرمذكوردرجاي ديگر 12,332 855,438,764 Rls. 108,010 $
6 1382 يوگسلاوي 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 13,580 683,229,810 Rls. 86,266 $
7 1382 يوگسلاوي 400921 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده يافقط بافلزبدون لوازم وملحقات 34,650 537,693,041 Rls. 67,890 $
8 1382 يوگسلاوي 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 3 531,423,530 Rls. 67,099 $
9 1382 يوگسلاوي 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر 75كيلو وات 22,891 512,055,781 Rls. 64,654 $
10 1382 يوگسلاوي 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 19,500 511,986,064 Rls. 64,645 $
11 1382 يوگسلاوي 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 460 499,056,610 Rls. 63,012 $
12 1382 يوگسلاوي 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 3,344 470,868,647 Rls. 59,454 $
13 1382 يوگسلاوي 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 1,810 340,349,550 Rls. 42,973 $
14 1382 يوگسلاوي 741012 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,از آلياژهاي مس ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 18,840 330,619,085 Rls. 41,745 $
15 1382 يوگسلاوي 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 16,725 312,373,466 Rls. 39,441 $
16 1382 يوگسلاوي 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 9,880 263,905,217 Rls. 33,321 $
17 1382 يوگسلاوي 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 17,010 180,127,640 Rls. 22,743 $
18 1382 يوگسلاوي 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 8502 2,500 177,276,036 Rls. 22,383 $
19 1382 يوگسلاوي 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند, 688 174,190,753 Rls. 21,994 $
20 1382 يوگسلاوي 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 4,859 174,021,776 Rls. 21,973 $
21 1382 يوگسلاوي 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 884 159,390,450 Rls. 20,125 $
22 1382 يوگسلاوي 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 7 157,881,747 Rls. 19,935 $
23 1382 يوگسلاوي 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,502 137,884,250 Rls. 17,410 $
24 1382 يوگسلاوي 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 11,860 123,747,306 Rls. 15,625 $
25 1382 يوگسلاوي 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 2,000 123,007,243 Rls. 15,531 $
26 1382 يوگسلاوي 731590 --اجزاءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده از آهن ياازفولاد, 11,630 121,514,903 Rls. 15,343 $
27 1382 يوگسلاوي 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 3,755 105,837,472 Rls. 13,363 $
28 1382 يوگسلاوي 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 4,180 97,695,681 Rls. 12,335 $
29 1382 يوگسلاوي 848210 -بلبرينگ , 1,862 65,994,304 Rls. 8,333 $
30 1382 يوگسلاوي 901780 - ساير آلات 16 57,679,831 Rls. 7,283 $
31 1382 يوگسلاوي 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 3,700 51,571,916 Rls. 6,512 $
32 1382 يوگسلاوي 853810 -تابلوهاو,,,ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابراي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 600 40,211,400 Rls. 5,077 $
33 1382 يوگسلاوي 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي يابرقوزدن , 15 25,593,914 Rls. 3,232 $
34 1382 يوگسلاوي 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 860 16,026,633 Rls. 2,024 $
35 1382 يوگسلاوي 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 80 4,266,000 Rls. 539 $
36 1382 يوگسلاوي 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 8 2,021,393 Rls. 255 $
مجموع کل
20,777,989,142 ريال
مجموع کل
2,623,485 دلار
[1]