آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ويتنام 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 44,649,000 78,059,064,579 Rls. 9,855,942 $
2 1382 ويتنام 090411 --فلفل خشك كرده (باستثناي خرد كرده يا سائيده ) 229,624 2,316,965,668 Rls. 292,547 $
3 1382 ويتنام 400110 - شيره كائوچوي طبيعي ,حتي پي ولكانيزه شده به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانوار 249,600 1,835,682,282 Rls. 231,778 $
4 1382 ويتنام 400129 --سايركائوچوهاي طبيعي ,به اشكال ابتدائي يابصورت صفحه ,ورق يانواركه درجاي ديگرمذكورنباشد 80,640 1,251,805,970 Rls. 158,056 $
5 1382 ويتنام 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 96,665 868,081,933 Rls. 109,606 $
6 1382 ويتنام 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 8,893 415,521,430 Rls. 52,465 $
7 1382 ويتنام 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 47,000 366,251,777 Rls. 46,244 $
8 1382 ويتنام 950420 -اشياء و متفرعات براي بيليارد 46,200 269,226,450 Rls. 33,993 $
9 1382 ويتنام 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,475 201,340,896 Rls. 25,422 $
10 1382 ويتنام 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات ,ازطريق برداشتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,522 191,377,095 Rls. 24,164 $
11 1382 ويتنام 400121 -- صفحات دودي از كائوچوي طبيعي 20,000 160,943,466 Rls. 20,321 $
12 1382 ويتنام 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات ريزمواد آبگون ياپودر,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 755 120,326,000 Rls. 15,193 $
13 1382 ويتنام 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 840 94,650,130 Rls. 11,951 $
14 1382 ويتنام 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,900 76,975,675 Rls. 9,719 $
15 1382 ويتنام 091030 -زردچوبه 15,680 66,806,360 Rls. 8,435 $
16 1382 ويتنام 283650 -كربنات كلسيم 21,300 53,562,394 Rls. 6,763 $
17 1382 ويتنام 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 3,000 22,716,031 Rls. 2,868 $
مجموع کل
86,371,298,136 ريال
مجموع کل
10,905,467 دلار
[1]