آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 هنگ کنگ 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده يااندودشده باروي ,,,غيرمذكوردرجاي 6,459,058 24,998,555,871 Rls. 3,156,383 $
2 1382 هنگ کنگ 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 10,000,000 24,622,706,580 Rls. 3,108,928 $
3 1382 هنگ کنگ 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشستن خاك ,سنگ و,,,, 722,436 21,972,564,608 Rls. 2,774,314 $
4 1382 هنگ کنگ 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 6,250,806 14,321,849,824 Rls. 1,808,314 $
5 1382 هنگ کنگ 741121 --لوله ازبرنج , 396,073 6,977,348,251 Rls. 880,978 $
6 1382 هنگ کنگ 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 10,963 6,940,238,723 Rls. 876,295 $
7 1382 هنگ کنگ 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 75,920 6,884,541,625 Rls. 869,260 $
8 1382 هنگ کنگ 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 419,555 5,624,361,994 Rls. 710,148 $
9 1382 هنگ کنگ 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 8,664 5,205,637,883 Rls. 657,277 $
10 1382 هنگ کنگ 400700 نخ و طناب ازكائوچوي ولكانيزه شده 285,438 4,317,763,529 Rls. 545,174 $
11 1382 هنگ کنگ 853400 - مدارهاي چاپي 7,200 3,790,071,245 Rls. 478,544 $
12 1382 هنگ کنگ 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 493,000 3,085,586,955 Rls. 389,594 $
13 1382 هنگ کنگ 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 289,968 2,946,205,032 Rls. 371,996 $
14 1382 هنگ کنگ 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 19,345 2,916,243,858 Rls. 368,213 $
15 1382 هنگ کنگ 852390 -حاملين آماده ضبط نشده (غيرازنواروديسكهاي مغناطيسي ),كه درجاي ديگر مذكور نباشد 53,569 2,775,192,833 Rls. 350,403 $
16 1382 هنگ کنگ 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 111,465 2,724,492,283 Rls. 344,003 $
17 1382 هنگ کنگ 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 5,466 2,422,918,221 Rls. 305,923 $
18 1382 هنگ کنگ 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 16,479 2,416,416,109 Rls. 305,103 $
19 1382 هنگ کنگ 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 82,618 2,395,230,494 Rls. 302,429 $
20 1382 هنگ کنگ 900653 --سايردوربين هاي عكاسي (غيرمذكور)بافيلمهاي به صورت رول باپهناي 35ميليمتر 10,411 2,295,001,106 Rls. 289,773 $
21 1382 هنگ کنگ 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 54,412 2,250,577,411 Rls. 284,164 $
22 1382 هنگ کنگ 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 138,600 2,159,411,847 Rls. 272,653 $
23 1382 هنگ کنگ 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 94,414 2,092,122,566 Rls. 264,157 $
24 1382 هنگ کنگ 846721 مته ازهرنوع توام شده باموتورالكتريكي 98,652 2,086,811,419 Rls. 263,487 $
25 1382 هنگ کنگ 854260 مدارهاي مجتمع مختلط 5,000 2,035,627,393 Rls. 257,024 $
26 1382 هنگ کنگ 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 8,955 1,610,650,352 Rls. 203,365 $
27 1382 هنگ کنگ 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 238,000 1,592,095,502 Rls. 201,021 $
28 1382 هنگ کنگ 721070 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm رنگ ,ورني ,يااندودشده باموادپلاستيك , 123,290 1,518,500,767 Rls. 191,730 $
29 1382 هنگ کنگ 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 197,897 1,470,311,391 Rls. 185,645 $
30 1382 هنگ کنگ 910229 --ساعت مچي ,حتي بايك زمان شمار,غيربرقي ياباكوك خودكار(غيرازباقاب ازفلزات گرانبهايارو 3,917 1,460,396,528 Rls. 184,394 $
31 1382 هنگ کنگ 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 34,049 1,422,774,587 Rls. 179,645 $
32 1382 هنگ کنگ 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 43,822 1,409,969,590 Rls. 178,027 $
33 1382 هنگ کنگ 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 9,979 1,378,704,978 Rls. 174,079 $
34 1382 هنگ کنگ 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 122,205 1,369,709,026 Rls. 172,943 $
35 1382 هنگ کنگ 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 5,903 1,312,674,309 Rls. 165,743 $
36 1382 هنگ کنگ 830242 --يراق ,چفت وبست وغيره ,براي مبلمان ازفلزمعمولي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 285,872 1,221,640,556 Rls. 154,248 $
37 1382 هنگ کنگ 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 4,859 1,140,809,323 Rls. 144,041 $
38 1382 هنگ کنگ 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 13,414 1,140,058,608 Rls. 143,947 $
39 1382 هنگ کنگ 380820 - قارچ ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 116,400 1,129,421,941 Rls. 142,604 $
40 1382 هنگ کنگ 852721 - گيرنده هاي راديوئي براي وسايل نقليه موتوري , توام شده با دستگاه ضبط ياپخ و,,,صوت 7,752 1,114,622,583 Rls. 140,735 $
41 1382 هنگ کنگ 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 20,633 1,108,520,133 Rls. 139,964 $
42 1382 هنگ کنگ 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 13,310 1,083,003,830 Rls. 136,743 $
43 1382 هنگ کنگ 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 7,462 1,063,342,667 Rls. 134,260 $
44 1382 هنگ کنگ 390330 - كوپليمرهاي اكريلونيتريل - بوتادين - استيرن SBA() به اشكال ابتدائي 102,150 1,007,615,641 Rls. 127,224 $
45 1382 هنگ کنگ 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ,وغيره , 50,056 1,006,200,000 Rls. 127,045 $
46 1382 هنگ کنگ 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 47,795 927,966,133 Rls. 117,169 $
47 1382 هنگ کنگ 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي خانگي 41,752 911,937,394 Rls. 115,144 $
48 1382 هنگ کنگ 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت حداكثرAVK 1كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,214 901,498,303 Rls. 113,825 $
49 1382 هنگ کنگ 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باسيم , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,510 898,295,677 Rls. 113,421 $
50 1382 هنگ کنگ 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA()يامختلطdirbyH() 41 869,634,671 Rls. 109,802 $
51 1382 هنگ کنگ 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 17,297 867,550,821 Rls. 109,540 $
52 1382 هنگ کنگ 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 29,600 866,287,673 Rls. 109,380 $
53 1382 هنگ کنگ 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت حداكثر750وات 7,091 854,991,942 Rls. 107,953 $
54 1382 هنگ کنگ 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازفلزمعممولي , 60,561 747,314,148 Rls. 94,358 $
55 1382 هنگ کنگ 961210 -نوارماشين تحريريانوارهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري براي اثرگذاري آماده شده 10,984 717,984,128 Rls. 90,655 $
56 1382 هنگ کنگ 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,531 700,200,892 Rls. 88,410 $
57 1382 هنگ کنگ 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 5,237 681,467,314 Rls. 86,045 $
58 1382 هنگ کنگ 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 9,392 676,992,580 Rls. 85,478 $
59 1382 هنگ کنگ 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و مجموعه ميكرومدارهاي الكترونيكي 1,506 673,009,953 Rls. 84,976 $
60 1382 هنگ کنگ 392113 --صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك ,باريكه هاي اسفنجي ازپليمرهاي پلي اوره تان 48,690 667,162,100 Rls. 84,238 $
61 1382 هنگ کنگ 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , چند لايه 2,517 661,977,498 Rls. 83,583 $
62 1382 هنگ کنگ 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 37,176 661,290,035 Rls. 83,496 $
63 1382 هنگ کنگ 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 17,211 660,445,534 Rls. 83,390 $
64 1382 هنگ کنگ 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور),به قدرت انتشارامواج كمترازيك وات 3,525 655,236,108 Rls. 82,733 $
65 1382 هنگ کنگ 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 25,600 652,890,200 Rls. 82,436 $
66 1382 هنگ کنگ 900290 -عدسي ,منشور, آئينه وسايرعناصراپتيكي ,ازهرماده ,سوارشده ,كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 2,128 608,855,062 Rls. 76,875 $
67 1382 هنگ کنگ 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 28,568 588,512,590 Rls. 74,306 $
68 1382 هنگ کنگ 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 2,153 531,720,443 Rls. 67,136 $
69 1382 هنگ کنگ 830630 -قاب عكس ,قاب تصويرياقابهاي همانند, آينه ازفلزات معمولي , 51,539 528,755,030 Rls. 66,762 $
70 1382 هنگ کنگ 846729 ابزارهابراي كاركردن دردست )باستثناي مته واره (باموتورالكتريكي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 11,356 525,800,746 Rls. 66,390 $
71 1382 هنگ کنگ 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 17,812 500,075,256 Rls. 63,140 $
72 1382 هنگ کنگ 910221 --ساعت مچي ,حتي توام بايك زمان شمار,باكوك خودكار(غيرازباقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات 2,365 497,161,363 Rls. 62,773 $
73 1382 هنگ کنگ 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه درجاي ديگرمذكور 2,361 496,041,086 Rls. 62,631 $
74 1382 هنگ کنگ 910219 --ساعت مچي برقي (غيرازباقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات معمولي داراي روك ياپوش ازفلزا 2,206 485,020,122 Rls. 61,241 $
75 1382 هنگ کنگ 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 13,211 471,033,867 Rls. 59,475 $
76 1382 هنگ کنگ 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 45 468,965,913 Rls. 59,213 $
77 1382 هنگ کنگ 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي 1,839 460,662,999 Rls. 58,165 $
78 1382 هنگ کنگ 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 10,792 452,574,178 Rls. 57,143 $
79 1382 هنگ کنگ 950380 --سايربازيچه هاومدلها,توام باموتور,غيرمذكور 38,955 416,306,513 Rls. 52,564 $
80 1382 هنگ کنگ 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 26,814 409,645,972 Rls. 51,723 $
81 1382 هنگ کنگ 910129 --ساعت مچي (غيربرقي ياباكوك خودكار),باقاب ازفلزات گرانبهاياازفلزات 1,303 406,593,746 Rls. 51,338 $
82 1382 هنگ کنگ 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 9,425 398,457,504 Rls. 50,310 $
83 1382 هنگ کنگ 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 21,320 396,704,588 Rls. 50,089 $
84 1382 هنگ کنگ 854210 كارت هاي توام بايك مدارمجتمع الكترونيكي )كارت هاي هوشمند( 290 395,776,483 Rls. 49,972 $
85 1382 هنگ کنگ 560392 --پارچه هاي نبافته عيرازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن هرمترمربعبي از25گرم وحداكثر70گرم 42,000 393,751,580 Rls. 49,716 $
86 1382 هنگ کنگ 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 24,137 386,982,748 Rls. 48,862 $
87 1382 هنگ کنگ 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ورني زده يالعاب زده .,ازسراميك ,غيرمذكوردرجاي 272,035 370,824,787 Rls. 46,821 $
88 1382 هنگ کنگ 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبرداري كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,130 370,034,833 Rls. 46,721 $
89 1382 هنگ کنگ 854160 - كريستالهاي پيزوالكتريك سوارشده 703 360,953,772 Rls. 45,575 $
90 1382 هنگ کنگ 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در برابر نور) 1,068 354,415,693 Rls. 44,750 $
91 1382 هنگ کنگ 854221 مدارهاي مجتمع مونوليتيك ديجيتالي 1,381 348,807,921 Rls. 44,042 $
92 1382 هنگ کنگ 910819 --محركهاي ساعت مچي ,كامل وسوارشده غيرمذكوردرجاي ديگركه بانيروي برق كارمي كنند, 604 343,872,702 Rls. 43,418 $
93 1382 هنگ کنگ 910299 --ساعتهاي جيبي وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگرغيرازباقاب ازفلزات گرانبهاياروك شده بافلزات 484 334,282,950 Rls. 42,208 $
94 1382 هنگ کنگ 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدوربينهاي سينماگردان ) 98 328,582,124 Rls. 41,488 $
95 1382 هنگ کنگ 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 2,888 318,896,107 Rls. 40,265 $
96 1382 هنگ کنگ 903031 -- مولتي متر 4,029 312,375,081 Rls. 39,441 $
97 1382 هنگ کنگ 280461 -- سيليسيم حاوي 99/99 درصد وزني يا كمتر سيليسيم 40,000 309,340,385 Rls. 39,058 $
98 1382 هنگ کنگ 910390 -ساعتهاي ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي , 6,422 304,314,127 Rls. 38,424 $
99 1382 هنگ کنگ 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه الكتريكي 2,358 293,567,549 Rls. 37,066 $
100 1382 هنگ کنگ 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 1,375 291,898,429 Rls. 36,857 $
101 1382 هنگ کنگ 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 6,641 290,124,660 Rls. 36,632 $
102 1382 هنگ کنگ 910519 --ساعتهاي شماته اي (غيراز آنهائي كه با نيروي برق كار مي كنند) 11,960 278,717,412 Rls. 35,191 $
103 1382 هنگ کنگ 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,407 274,938,475 Rls. 34,714 $
104 1382 هنگ کنگ 854140 -وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور, ديودهاي ساطع نور 1,050 270,817,442 Rls. 34,195 $
105 1382 هنگ کنگ 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 1,318 267,855,456 Rls. 33,820 $
106 1382 هنگ کنگ 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 4,730 257,540,781 Rls. 32,518 $
107 1382 هنگ کنگ 850610 -قوه ها و باطري هاباحجم خارجي ,بي اكسيدمنگنز 7,800 248,228,885 Rls. 31,342 $
108 1382 هنگ کنگ 720299 -- آلياژهاي آهني (فرو آلياژها),كه درجاي ديگرذكرنشده 40,000 246,063,630 Rls. 31,069 $
109 1382 هنگ کنگ 950390 -سايربازيچه هاي غيرمذكور 18,270 239,485,014 Rls. 30,238 $
110 1382 هنگ کنگ 903110 - ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي 4,908 236,575,736 Rls. 29,871 $
111 1382 هنگ کنگ 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 660 232,650,000 Rls. 29,375 $
112 1382 هنگ کنگ 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 12,329 230,027,172 Rls. 29,044 $
113 1382 هنگ کنگ 381119 --فر آورده هاي ضدانفجاربراساس سايرمواد 39 226,212,832 Rls. 28,562 $
114 1382 هنگ کنگ 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 2,850 223,829,702 Rls. 28,261 $
115 1382 هنگ کنگ 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 7,144 222,146,276 Rls. 28,049 $
116 1382 هنگ کنگ 800400 صفحه ,ورق ونوارازقلع,به ضخامت 2/0ميليمتروبيشتر,: 4,160 220,158,688 Rls. 27,798 $
117 1382 هنگ کنگ 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 7,528 218,957,240 Rls. 27,646 $
118 1382 هنگ کنگ 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي )از آهن ياازفولاد, 8,582 217,144,844 Rls. 27,418 $
119 1382 هنگ کنگ 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 5,019 214,496,482 Rls. 27,083 $
120 1382 هنگ کنگ 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 4,113 208,521,782 Rls. 26,329 $
121 1382 هنگ کنگ 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 1,113 208,450,887 Rls. 26,319 $
122 1382 هنگ کنگ 630790 -اشياءدوخته ومهيا(همچنين ,الگوي لباس ),غيرمذكوردرجاي ديگر 4,878 203,995,226 Rls. 25,757 $
123 1382 هنگ کنگ 847321 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي محاسب الكترونيكي مشمول رديف 92/0748,12/0748,01/8470 3,719 202,618,164 Rls. 25,584 $
124 1382 هنگ کنگ 853190 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,561 201,754,566 Rls. 25,472 $
125 1382 هنگ کنگ 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 19,733 200,060,860 Rls. 25,260 $
126 1382 هنگ کنگ 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 2,643 199,916,724 Rls. 25,242 $
127 1382 هنگ کنگ 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , غيرمذكوردرجاي ديگر,براي حداكثرV 1000 875 199,785,208 Rls. 25,226 $
128 1382 هنگ کنگ 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,640 194,784,475 Rls. 24,594 $
129 1382 هنگ کنگ 950210 -عروسكهائي كه منحصرا"به شكل انسان هستند,حتي ملبس 16,734 187,933,793 Rls. 23,729 $
130 1382 هنگ کنگ 731821 --واشرفنري وسايرواشرهاي خاردارفنري , 636 186,838,642 Rls. 23,591 $
131 1382 هنگ کنگ 830520 -سوزن هاي دوخت بصورت نوار,ازفلزمعمولي , 25,482 182,529,171 Rls. 23,047 $
132 1382 هنگ کنگ 851750 -ساير دستگاه براي سيستمهاي كاريرباسيم ياديجيتال باسيم , غيرمذكوردر جاي ديگر 4,706 179,617,847 Rls. 22,679 $
133 1382 هنگ کنگ 900640 - دوربين عكاسي با ظهور چاپ نوري 240 179,500,000 Rls. 22,664 $
134 1382 هنگ کنگ 852731 -- گيرنده هاي راديوئي , غيرمذكور درجاي ديگر ,توام شده بادستگاه ضبط يا پخ صوت 5,321 179,167,548 Rls. 22,622 $
135 1382 هنگ کنگ 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,309 177,334,545 Rls. 22,391 $
136 1382 هنگ کنگ 852320 - ديسك مغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 3,400 176,983,664 Rls. 22,346 $
137 1382 هنگ کنگ 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 3,560 174,529,457 Rls. 22,037 $
138 1382 هنگ کنگ 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 26,456 173,075,460 Rls. 21,853 $
139 1382 هنگ کنگ 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 2,800 172,987,924 Rls. 21,842 $
140 1382 هنگ کنگ 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع مورد مصرف در راه اندازي موتورهاي پيستوني ) 17,504 170,588,080 Rls. 21,539 $
141 1382 هنگ کنگ 440890 ورق هاي روك وورق هاي لائي براي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائي كه به درازااره شده ,كه ضخامت آن ازmm6 8,585 168,707,100 Rls. 21,301 $
142 1382 هنگ کنگ 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 13,200 166,514,264 Rls. 21,025 $
143 1382 هنگ کنگ 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع(DCL)ياباديودهاي ساطع نور(DEL) 1,009 162,609,250 Rls. 20,532 $
144 1382 هنگ کنگ 910521 --ساعتهاي ديواري كه با نيروي برق كار مي كنند 3,087 159,079,509 Rls. 20,086 $
145 1382 هنگ کنگ 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده با دستگاه گيرنده 1,689 158,285,654 Rls. 19,985 $
146 1382 هنگ کنگ 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي 20,820 156,230,061 Rls. 19,726 $
147 1382 هنگ کنگ 848060 -قالب براي موادمعدني , 1,213 149,177,208 Rls. 18,836 $
148 1382 هنگ کنگ 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه كاتوديك 140 148,597,131 Rls. 18,763 $
149 1382 هنگ کنگ 844130 -ماشين هابراي ساختن كارتن ,جعبه ,وغيره ازكاغذيامقوا 1,400 144,972,090 Rls. 18,305 $
150 1382 هنگ کنگ 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكارديوگراف 199 139,210,000 Rls. 17,577 $
151 1382 هنگ کنگ 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 7,475 134,884,710 Rls. 17,031 $
152 1382 هنگ کنگ 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيشترازAVK 1وحداكثرAVK 16 836 130,853,526 Rls. 16,522 $
153 1382 هنگ کنگ 901110 - ميكروسكوپ استريوسكوپي 1,241 130,719,161 Rls. 16,505 $
154 1382 هنگ کنگ 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت كه كمتراز5/0كيلوولت آمپرراكتيو 7 129,588,273 Rls. 16,362 $
155 1382 هنگ کنگ 810199 --مصنوعات ازتنگستن ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 646 125,504,401 Rls. 15,847 $
156 1382 هنگ کنگ 848210 -بلبرينگ , 2,704 117,910,961 Rls. 14,888 $
157 1382 هنگ کنگ 291819 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل الكلي ,بدون عامل اكسيژن دار,,,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 117,500,000 Rls. 14,836 $
158 1382 هنگ کنگ 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات بي سيم sseldroc() 5,829 114,650,126 Rls. 14,476 $
159 1382 هنگ کنگ 830241 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي ساختمان ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 18,498 114,131,968 Rls. 14,411 $
160 1382 هنگ کنگ 740990 -صفحه ,ورق ونوار,از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,به ضخامت بي از15/0mm, 600 112,785,744 Rls. 14,241 $
161 1382 هنگ کنگ 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 900 111,519,921 Rls. 14,081 $
162 1382 هنگ کنگ 901510 - مسافت يابها 400 111,000,000 Rls. 14,015 $
163 1382 هنگ کنگ 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 545 110,182,347 Rls. 13,912 $
164 1382 هنگ کنگ 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 90 109,356,179 Rls. 13,808 $
165 1382 هنگ کنگ 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي برق هم محور 12,771 108,926,498 Rls. 13,753 $
166 1382 هنگ کنگ 670290 -گل ,برگ وغيره مصنوعي واشياءمربوطبه آن ازسايرمواد, 9,890 108,505,172 Rls. 13,700 $
167 1382 هنگ کنگ 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,847 106,680,788 Rls. 13,470 $
168 1382 هنگ کنگ 851999 -- دستگاههاي پخ صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 346 105,740,000 Rls. 13,351 $
169 1382 هنگ کنگ 911180 -قاب ساعتهاي مچي ,جيبي وهمانندكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 825 105,667,569 Rls. 13,341 $
170 1382 هنگ کنگ 420219 --رختدان ,چمدان ,كيف برك ,كيف اسناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 6,715 105,597,252 Rls. 13,333 $
171 1382 هنگ کنگ 850740 - انباره هاي برقي با نيكل - آهن 500 100,431,200 Rls. 12,681 $
172 1382 هنگ کنگ 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 468 98,540,306 Rls. 12,442 $
173 1382 هنگ کنگ 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 4,500 98,493,251 Rls. 12,436 $
174 1382 هنگ کنگ 940380 -مبلهاي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,858 97,535,245 Rls. 12,315 $
175 1382 هنگ کنگ 851719 --دستگاه هاي تلفني (غيرازدستگاه هاي تلفني باسيم مجهزبه متعلقات بي سيم ); آيفون هاي تصويري 606 96,729,398 Rls. 12,213 $
176 1382 هنگ کنگ 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 3,030 94,873,486 Rls. 11,979 $
177 1382 هنگ کنگ 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 556 94,340,673 Rls. 11,912 $
178 1382 هنگ کنگ 731930 -سنجاق (باستثناءسنجاق قفلي )از آهن ياازفولاد, 25,250 94,303,514 Rls. 11,907 $
179 1382 هنگ کنگ 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگرم 3,250 93,224,319 Rls. 11,771 $
180 1382 هنگ کنگ 910291 --ساعتهاي جيبي وهمانندكه بابرق كارمي كنند(غيرازساعتهاي مچي و آنهائي كه باقاب گرانبهاياازفل 518 93,211,582 Rls. 11,769 $
181 1382 هنگ کنگ 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 5,400 92,525,693 Rls. 11,683 $
182 1382 هنگ کنگ 950360 -پازلها 2,644 90,942,971 Rls. 11,483 $
183 1382 هنگ کنگ 820830 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي وسائل آشپزخانه كه براي غذامورداستفاده قرارمي گيرند, 1,821 90,837,233 Rls. 11,469 $
184 1382 هنگ کنگ 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 1,286 88,557,230 Rls. 11,181 $
185 1382 هنگ کنگ 392210 - وان , دو و دستشوئي از مواد پلاستيكي 1,045 86,316,140 Rls. 10,899 $
186 1382 هنگ کنگ 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 1,326 84,517,063 Rls. 10,671 $
187 1382 هنگ کنگ 401161 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچوبراي ماشين هاو000به شكل استخوان شاه ماهي يامشابه 4,250 84,224,336 Rls. 10,634 $
188 1382 هنگ کنگ 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 456 81,925,009 Rls. 10,344 $
189 1382 هنگ کنگ 950320 -مدلهاي كوچك اشياءبه صورت مجموعه ,حتي داراي حركت (غيرازكالاي مشمول شماره فرعي 10/9503) 6,500 81,602,980 Rls. 10,303 $
190 1382 هنگ کنگ 950669 --توپ (غيرازتوپ گلف ,ياتوپ تنيس روي ميز,توپ قابل بادكردن ) 150 81,082,361 Rls. 10,238 $
191 1382 هنگ کنگ 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي يا پلاستيكي 471 80,941,011 Rls. 10,220 $
192 1382 هنگ کنگ 900490 -عينك ,محافظ چشم وهمانند,براي اصلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرازعينك آفتابي ) 2,985 80,616,825 Rls. 10,179 $
193 1382 هنگ کنگ 850220 -مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي - احتراقي 3,180 80,377,109 Rls. 10,149 $
194 1382 هنگ کنگ 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 9,700 79,801,993 Rls. 10,076 $
195 1382 هنگ کنگ 940560 -چراغهاي تبليغاتي ,علائم نوراني ,تابلوهاي نوراني راهنما و اشياء همانند 9,500 77,809,550 Rls. 9,824 $
196 1382 هنگ کنگ 821520 -مجموعه ازقاشق ,چنگال ,غيره جورشده ,,,(غيراز آبكاري شده ). 478 76,691,300 Rls. 9,683 $
197 1382 هنگ کنگ 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105ميليمتربيشترنباشد 411 75,483,560 Rls. 9,531 $
198 1382 هنگ کنگ 940310 -مبلهاي فلزي (غيرازنشيمنها)ازانواعي كه دردفاتركارمورداستفاده قرارمي گيرند 8,532 73,153,900 Rls. 9,237 $
199 1382 هنگ کنگ 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 633 72,146,099 Rls. 9,109 $
200 1382 هنگ کنگ 847010 -ماشين حساب برقي كه قادراست بدون نيروي برق خارجي كاركند,ماشين هاي جيبي ضبط اطلاعات ,,,, 1,209 70,188,248 Rls. 8,862 $
مجموع کل
230,567,652,523 ريال
مجموع کل
29,112,101 دلار