آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 1,726,314 6,891,775,201 Rls. 870,174 $
2 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميائي وفر آورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 482,860 3,582,840,533 Rls. 452,379 $
3 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 268,000 2,493,923,452 Rls. 314,889 $
4 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 61,790 880,996,167 Rls. 111,237 $
5 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 720449 --قراضه وضايعات آهن , 200,000 208,488,324 Rls. 26,324 $
6 1382 منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي بندرامام خميني 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 3,600 70,197,847 Rls. 8,863 $
مجموع کل
14,128,221,524 ريال
مجموع کل
1,783,866 دلار
[1]