آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 66,153 4,514,144,735 Rls. 569,968 $
2 1382 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از الياف منفردا غلافدار شده 2,248 4,084,722,895 Rls. 515,748 $
3 1382 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 741539 --اشياءحديده شده ازمس ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 218 49,896,440 Rls. 6,300 $
4 1382 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخصوصاطراحي شده وبراي هرنو ع وسيله حمل ونقل 4,000 29,067,500 Rls. 3,670 $
5 1382 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرمجموعه هاي سيم براي سيم كشي ازانوا ع مورداستفاده د 440 28,403,100 Rls. 3,586 $
مجموع کل
8,706,234,670 ريال
مجموع کل
1,099,272 دلار
[1]