آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه آزاد کيش 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 49,596 1,989,157,893 Rls. 251,157 $
2 1382 منطقه آزاد کيش 540242 --نخ يك لاازپلي استرها,تاحدي جهت يافته ,باحداكثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 166,445 1,632,690,343 Rls. 206,148 $
3 1382 منطقه آزاد کيش 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 90,720 872,542,628 Rls. 110,170 $
4 1382 منطقه آزاد کيش 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 3,552 761,240,650 Rls. 96,116 $
5 1382 منطقه آزاد کيش 680530 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي تكيه گاهي ازمواد,كه درجاي ديگرگفته نشده 3,110 724,191,426 Rls. 91,438 $
6 1382 منطقه آزاد کيش 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشده ,غيره , 100,656 674,162,941 Rls. 85,122 $
7 1382 منطقه آزاد کيش 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پارچه نسجي , 8,089 608,032,901 Rls. 76,772 $
8 1382 منطقه آزاد کيش 400121 -- صفحات دودي از كائوچوي طبيعي 57,000 482,151,628 Rls. 60,878 $
9 1382 منطقه آزاد کيش 090122 --قهوه بوداده , كافئين گرفته 27,000 355,280,475 Rls. 44,859 $
10 1382 منطقه آزاد کيش 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 30,290 173,183,949 Rls. 21,867 $
11 1382 منطقه آزاد کيش 701339 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,330 163,584,186 Rls. 20,655 $
12 1382 منطقه آزاد کيش 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 31,670 155,214,000 Rls. 19,598 $
13 1382 منطقه آزاد کيش 630140 -پتو(غيرازپتوي برقي )وزيراندازسفري ,ازالياف سنتتيك , 9,850 146,659,549 Rls. 18,518 $
14 1382 منطقه آزاد کيش 740400 قراضه وضايعات مس , 33,110 145,074,721 Rls. 18,318 $
15 1382 منطقه آزاد کيش 821192 --كاردباتيغه ثابت (غيرازكاردهاي سرميز), 10,262 141,893,207 Rls. 17,916 $
16 1382 منطقه آزاد کيش 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 89,290 107,444,274 Rls. 13,566 $
17 1382 منطقه آزاد کيش 180690 -شكلات ,غيره ,حاوي كاكائو,به صورت غيرازبلوك ,تخته ,ميله ياقلم ,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,723 100,540,499 Rls. 12,695 $
18 1382 منطقه آزاد کيش 290323 -- تتراكلرواتيلن (پركلرواتيلن ) 20,100 90,024,130 Rls. 11,367 $
19 1382 منطقه آزاد کيش 481820 -دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آراي و دست پاك كن از كاغذ 11,108 85,332,366 Rls. 10,774 $
20 1382 منطقه آزاد کيش 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 234 82,235,033 Rls. 10,383 $
21 1382 منطقه آزاد کيش 610799 --رب دوشامبر,,,,مردانه ياپسرانه ,كشباف ياقلاب باف ,ازسايرموادنسجي , 9,000 78,289,173 Rls. 9,885 $
22 1382 منطقه آزاد کيش 701090 -قرابه ,بطري ,دبه (Flacon),ظرف دهان گشاد,كوزه (Pot),لوله جاي قرص ,وسايرظروف ازشيشه ,براي نقل وانتقال يابسته بندي ,ظرف دهان گشادشيشه اي براي محافظت ,درپوش ,سرپوش وسايردرپوشها,ازشيشه غيرازحباب هاي مشمول شماره 7010/10 3,222 72,974,755 Rls. 9,214 $
23 1382 منطقه آزاد کيش 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچندماده ازاين موادازنو ع موردمصرف درصنايعغذايي 121 63,704,862 Rls. 8,044 $
24 1382 منطقه آزاد کيش 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 3,312 58,479,475 Rls. 7,384 $
25 1382 منطقه آزاد کيش 480300 كاغذبراي تهيه كاغذتوالت يادستمال كاغذي كاغذهاي همانندبراي مصارف خانگي ,بهداشتي 6,300 52,396,245 Rls. 6,616 $
26 1382 منطقه آزاد کيش 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي بايابدون واحدهاي حافظه درهمان محفظه 1,480 44,871,570 Rls. 5,666 $
27 1382 منطقه آزاد کيش 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 1,961 44,501,319 Rls. 5,619 $
28 1382 منطقه آزاد کيش 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 29,790 39,126,138 Rls. 4,940 $
29 1382 منطقه آزاد کيش 330590 -فر آورده هابراي پاكيزگي و آراي مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 12,000 35,312,726 Rls. 4,459 $
30 1382 منطقه آزاد کيش 392330 - قرابه , بطري , تنگ و همانند از مواد پلاستيكي 3,500 29,916,680 Rls. 3,777 $
31 1382 منطقه آزاد کيش 854451 --هادي هاي برق غيرمذكوردرجاي ديگر,براي 80الي V 1000, جورشده با قطعات اتصال 1,140 27,520,397 Rls. 3,475 $
32 1382 منطقه آزاد کيش 821520 -مجموعه ازقاشق ,چنگال ,غيره جورشده ,,,(غيراز آبكاري شده ). 3,654 15,885,224 Rls. 2,006 $
33 1382 منطقه آزاد کيش 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 514 13,787,297 Rls. 1,741 $
34 1382 منطقه آزاد کيش 961610 -عطرپا وپاشنده هاي آرايشي همانند,وتجهيزات وسر آنها, 126 11,993,118 Rls. 1,514 $
35 1382 منطقه آزاد کيش 961700 فلاسك وسايرظروف عايق حرارت بامحفظه ,عايق خلاء,وهمچنين قطعات آنها(غيرازشيشه يدكي داخلي ) 348 9,406,396 Rls. 1,188 $
36 1382 منطقه آزاد کيش 691490 -اشياءسراميكي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,(باستثناءچيني ), 793 5,998,563 Rls. 757 $
37 1382 منطقه آزاد کيش 392520 - درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در از مواد پلاستيكي 350 4,160,376 Rls. 525 $
38 1382 منطقه آزاد کيش 820551 --ابزارهاي دستي براي مصارف خانه داري , 170 2,723,181 Rls. 344 $
مجموع کل
10,101,684,294 ريال
مجموع کل
1,275,469 دلار
[1]