آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد چابهار" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه آزاد چابهار 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه برداري ازتصويراصلي بايك واسطه روي كپي 154,563 7,310,947,040 Rls. 923,100 $
2 1382 منطقه آزاد چابهار 960840 -مدادهاي خودكار, 19,337 1,733,688,971 Rls. 218,900 $
3 1382 منطقه آزاد چابهار 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان مستقيم (cD)به قدرت بيشتراز5/37 وات 72,140 1,528,301,403 Rls. 192,968 $
4 1382 منطقه آزاد چابهار 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 183,897 1,271,961,746 Rls. 160,600 $
5 1382 منطقه آزاد چابهار 750220 - آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده , 10,000 1,002,662,730 Rls. 126,599 $
6 1382 منطقه آزاد چابهار 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 94,447 898,676,200 Rls. 113,469 $
7 1382 منطقه آزاد چابهار 851679 -- دستگاه هاي الكتروترميك براي مصارف خانگي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 61,730 791,096,799 Rls. 99,886 $
8 1382 منطقه آزاد چابهار 960810 -قلم خودكارنوك ساچمه اي , 64,184 784,287,868 Rls. 99,026 $
9 1382 منطقه آزاد چابهار 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 29,273 722,375,009 Rls. 91,209 $
10 1382 منطقه آزاد چابهار 960899 --قلم دوپليكاتور,قلم گير,مدادگيرواشياءهمانند,قطعات قلم هاغيرمذكوردرجاي ديگر 3,084 712,257,218 Rls. 89,931 $
11 1382 منطقه آزاد چابهار 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پارچه نسجي , 85,466 538,088,073 Rls. 67,940 $
12 1382 منطقه آزاد چابهار 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 10,384 523,800,945 Rls. 66,136 $
13 1382 منطقه آزاد چابهار 680520 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي كاغذيامقوا, 97,394 519,146,005 Rls. 65,549 $
14 1382 منطقه آزاد چابهار 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 42,622 501,808,513 Rls. 63,361 $
15 1382 منطقه آزاد چابهار 670210 -گل ,برگ وميوه مصنوعي واشياءمربوطبه آن ازپلاستيك 44,425 461,717,499 Rls. 58,297 $
16 1382 منطقه آزاد چابهار 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 15,458 461,611,004 Rls. 58,284 $
17 1382 منطقه آزاد چابهار 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, براي چرخهاي پائي 27,706 423,704,390 Rls. 53,498 $
18 1382 منطقه آزاد چابهار 940180 -نشيمنهاي غيرمذكور 38,614 416,415,702 Rls. 52,578 $
19 1382 منطقه آزاد چابهار 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 3,560 399,260,144 Rls. 50,412 $
20 1382 منطقه آزاد چابهار 850980 - دستگاههاي الكترونيكي خانگي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توام شده با موتور برقي 24,000 369,513,813 Rls. 46,656 $
21 1382 منطقه آزاد چابهار 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 42,200 362,957,294 Rls. 45,829 $
22 1382 منطقه آزاد چابهار 500390 - آخال ابريشم ,ح-لاجي شده وشانه زده , 12,000 361,271,765 Rls. 45,615 $
23 1382 منطقه آزاد چابهار 961590 -سنجاق زلف ,سنجاق فردهنده گيره فردهنده فرزن مو(بيگودي )وهمانند,غيرازكالاي مشمول شماره 16/58 40,091 352,630,704 Rls. 44,525 $
24 1382 منطقه آزاد چابهار 870880 -كمك فنرهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 24,197 322,296,485 Rls. 40,694 $
25 1382 منطقه آزاد چابهار 902910 -كنتور دورسنج ,كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 9,236 292,610,030 Rls. 36,947 $
26 1382 منطقه آزاد چابهار 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 5,706 290,993,837 Rls. 36,742 $
27 1382 منطقه آزاد چابهار 950659 --راكت بدمينتون ياراكتهاي همانندحتي زه دار(غيرازراكت تنيس )كه درجاي ديگري مذكورنباشند 9,680 282,699,687 Rls. 35,694 $
28 1382 منطقه آزاد چابهار 481490 -كاغذديواري وسايرپوش هاي ديواري همانند,كاغذپشت شيشه ,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,411 281,012,041 Rls. 35,481 $
29 1382 منطقه آزاد چابهار 293690 - ساير ويتامين ها (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي ), كه در جاي ديگري مذكور نباشند 2,700 262,058,400 Rls. 33,088 $
30 1382 منطقه آزاد چابهار 830810 -قلاب ,چنگك وحلقه منگنه پرچ ازفلزمعمولي , 29,510 252,526,489 Rls. 31,885 $
31 1382 منطقه آزاد چابهار 580610 -پارچه هاي مخمل وپلو تاروپودباف كم عرض وپارچه هاي شنيل , 11,549 249,173,205 Rls. 31,461 $
32 1382 منطقه آزاد چابهار 850940 - آسياب و مخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي ,دستگاههاي خانگي آب ميوه گير 13,361 247,577,186 Rls. 31,260 $
33 1382 منطقه آزاد چابهار 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 17,402 232,115,130 Rls. 29,307 $
34 1382 منطقه آزاد چابهار 700992 -- آينه هاي شيشه اي قاب شده (باستثناء آينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني ), 17,337 224,219,928 Rls. 28,309 $
35 1382 منطقه آزاد چابهار 854389 --ماشين هاودستگاههاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,551 219,441,214 Rls. 27,708 $
36 1382 منطقه آزاد چابهار 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساختمان وغيره ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 24,980 213,431,307 Rls. 26,949 $
37 1382 منطقه آزاد چابهار 292310 -كولين و املاح آن 44,000 208,161,351 Rls. 26,283 $
38 1382 منطقه آزاد چابهار 960329 --فرچه ري تراشي ,بروس مو,بروس ناخن ,بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگي مورداستفاده اشخاص 15,806 184,368,002 Rls. 23,278 $
39 1382 منطقه آزاد چابهار 940340 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمنها)ازانواعي كه در آشپزخانه مورد استفاده قرار مي گيرند 19,477 175,364,399 Rls. 22,142 $
40 1382 منطقه آزاد چابهار 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 7,942 171,792,953 Rls. 21,691 $
41 1382 منطقه آزاد چابهار 871491 --تنه و دوشاخه براي چرخهاي پائي و اجزاء و قطعات آنها 21,000 167,891,504 Rls. 21,198 $
42 1382 منطقه آزاد چابهار 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 19,000 164,068,597 Rls. 20,716 $
43 1382 منطقه آزاد چابهار 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 16,527 154,967,823 Rls. 19,567 $
44 1382 منطقه آزاد چابهار 560313 --پارچه هاي نبافته ازرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربعبي از70گرم وحداكثر150گرم 9,450 143,057,226 Rls. 18,063 $
45 1382 منطقه آزاد چابهار 540249 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 15,770 136,077,543 Rls. 17,182 $
46 1382 منطقه آزاد چابهار 580900 پارچه هاي تاروپودباف ازنخ فلزي وپارچه هاي تاروپودباف ازنخهاي نساجي جورشده بافلز,غيرمذكورك 5,100 132,572,974 Rls. 16,739 $
47 1382 منطقه آزاد چابهار 711719 --زيور آلات بدلي ازفلزات معمولي (همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 7,673 132,047,321 Rls. 16,673 $
48 1382 منطقه آزاد چابهار 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 15,971 130,371,157 Rls. 16,460 $
49 1382 منطقه آزاد چابهار 340119 --صابون ومواد آلي تانسيواكتيف به شكل شم ميله ,ياقالبي براي مصرف پاكيزگي غيرمذكوردرجاي ديگر 12,960 125,808,877 Rls. 15,885 $
50 1382 منطقه آزاد چابهار 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه ,,,,كه درجاي ديگرذكرنشده , 14,830 123,973,845 Rls. 15,654 $
51 1382 منطقه آزاد چابهار 420219 --رختدان ,چمدان ,كيف برك ,كيف اسناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 5,811 122,250,244 Rls. 15,435 $
52 1382 منطقه آزاد چابهار 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 8,127 116,764,148 Rls. 14,743 $
53 1382 منطقه آزاد چابهار 851640 - اتوي برقي 7,499 114,063,174 Rls. 14,402 $
54 1382 منطقه آزاد چابهار 252020 -گچ 50,339 112,375,952 Rls. 14,189 $
55 1382 منطقه آزاد چابهار 640419 --كف هاي ورزشي ,باتخت ازكائوچوياپلاستيك ورويه نسجي , 7,700 112,330,152 Rls. 14,183 $
56 1382 منطقه آزاد چابهار 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نقليه شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 15,500 111,810,105 Rls. 14,117 $
57 1382 منطقه آزاد چابهار 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائيدن ياخميركردن , 10,460 102,315,961 Rls. 12,919 $
58 1382 منطقه آزاد چابهار 940599 --اجزاءوقطعات (غيراز شيشه وپلاستيك ),براي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورافكنها 12,035 92,973,475 Rls. 11,739 $
59 1382 منطقه آزاد چابهار 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 4,000 88,205,560 Rls. 11,138 $
60 1382 منطقه آزاد چابهار 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 10,000 78,270,473 Rls. 9,883 $
61 1382 منطقه آزاد چابهار 851631 -- موخشك كن هاي الكتروترميك 3,939 77,885,673 Rls. 9,834 $
62 1382 منطقه آزاد چابهار 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 3,298 77,306,829 Rls. 9,761 $
63 1382 منطقه آزاد چابهار 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,100 74,183,083 Rls. 9,367 $
64 1382 منطقه آزاد چابهار 830890 -چفت وبست ,سگك ,,,منجوق وپولك ازفلزمعمولي (هم چنين اجزاءوقطعات ), 8,248 70,827,898 Rls. 8,943 $
65 1382 منطقه آزاد چابهار 851850 - دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 2,203 68,743,540 Rls. 8,680 $
66 1382 منطقه آزاد چابهار 871411 -- زين موتور سيكلت (ازجمله موتور سيكلت گازي ) 8,600 67,474,788 Rls. 8,519 $
67 1382 منطقه آزاد چابهار 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 3,550 61,620,675 Rls. 7,780 $
68 1382 منطقه آزاد چابهار 540783 --پارچه هاي تاروپودباف ,ازنخهاي برنگهاي گوناگون ,باكمتراز85% رشته هاي سنتتيك ,مخلوط باپ 1,742 59,204,922 Rls. 7,475 $
69 1382 منطقه آزاد چابهار 902519 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرنشده بامايعكه درجاي ديگري مذكورنباشند, 1,026 55,681,216 Rls. 7,030 $
70 1382 منطقه آزاد چابهار 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 10,000 52,466,095 Rls. 6,625 $
71 1382 منطقه آزاد چابهار 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنها, 1,858 51,528,876 Rls. 6,506 $
72 1382 منطقه آزاد چابهار 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك ,انباره ,ماگنتو كار مي كند 1,173 49,581,456 Rls. 6,260 $
73 1382 منطقه آزاد چابهار 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 1,400 46,512,410 Rls. 5,873 $
74 1382 منطقه آزاد چابهار 851110 - شمعهاي جرقه زن 568 34,726,618 Rls. 4,384 $
75 1382 منطقه آزاد چابهار 901730 - ميكرومتر, اندازه گير قطرو اندازه گير ظرفيت 550 32,730,887 Rls. 4,133 $
76 1382 منطقه آزاد چابهار 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 3,290 30,928,413 Rls. 3,905 $
77 1382 منطقه آزاد چابهار 841210 -موتورهاي واكنشي (غيرازتوربوجت ها) 648 30,307,438 Rls. 3,827 $
78 1382 منطقه آزاد چابهار 200710 فراورده هاي هموژنيزه 5,580 29,722,517 Rls. 3,753 $
79 1382 منطقه آزاد چابهار 846591 --ماشين هاي اره كردن براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,وغيره 300 28,389,039 Rls. 3,584 $
80 1382 منطقه آزاد چابهار 820220 -تيغه اره نواري , 1,787 27,588,072 Rls. 3,483 $
81 1382 منطقه آزاد چابهار 871493 --توپي ها,غيرازتوپي ترمزپدال معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,براي چرخهاي پائي 2,367 26,023,183 Rls. 3,286 $
82 1382 منطقه آزاد چابهار 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده هاوكنورتيسورهاي استاتيك 512 25,838,503 Rls. 3,262 $
83 1382 منطقه آزاد چابهار 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 2,450 21,214,292 Rls. 2,679 $
84 1382 منطقه آزاد چابهار 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 1,533 21,077,398 Rls. 2,662 $
85 1382 منطقه آزاد چابهار 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 900 20,986,438 Rls. 2,650 $
86 1382 منطقه آزاد چابهار 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 2,000 20,708,901 Rls. 2,615 $
87 1382 منطقه آزاد چابهار 821420 -ابزارهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ازجمله سوهان ناخن ), 354 20,658,940 Rls. 2,608 $
88 1382 منطقه آزاد چابهار 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مشول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 580 20,436,401 Rls. 2,580 $
89 1382 منطقه آزاد چابهار 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 880 20,262,727 Rls. 2,558 $
90 1382 منطقه آزاد چابهار 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 354 19,326,572 Rls. 2,440 $
91 1382 منطقه آزاد چابهار 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 1,459 17,295,648 Rls. 2,184 $
92 1382 منطقه آزاد چابهار 821490 -سايرمصنوعات چاقوسازي , 526 17,215,784 Rls. 2,174 $
93 1382 منطقه آزاد چابهار 845230 -سوزن چرخهاي دوزندگي 900 15,460,313 Rls. 1,952 $
94 1382 منطقه آزاد چابهار 851650 - اجاق nevo() ميكروويو 800 14,445,676 Rls. 1,824 $
95 1382 منطقه آزاد چابهار 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و ديودهاي ساطع نور) 630 14,247,230 Rls. 1,799 $
96 1382 منطقه آزاد چابهار 871495 -- زين , براي چرخهاي پائي 2,588 13,732,311 Rls. 1,734 $
97 1382 منطقه آزاد چابهار 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مواد پلاستيكي 1,409 13,333,575 Rls. 1,684 $
98 1382 منطقه آزاد چابهار 420229 -- كيف دستي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 992 13,325,931 Rls. 1,682 $
99 1382 منطقه آزاد چابهار 350610 -محصولات ازهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده هاراداشته آماده خرده فروشي 1,143 12,980,853 Rls. 1,639 $
100 1382 منطقه آزاد چابهار 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 1,500 12,902,563 Rls. 1,629 $
101 1382 منطقه آزاد چابهار 691110 -اشياءسرميزواشياء آشپزخانه ,ازچيني , 1,012 12,718,332 Rls. 1,606 $
102 1382 منطقه آزاد چابهار 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 1,072 12,025,507 Rls. 1,518 $
103 1382 منطقه آزاد چابهار 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 1,380 11,259,412 Rls. 1,422 $
104 1382 منطقه آزاد چابهار 901780 - ساير آلات 90 11,180,395 Rls. 1,412 $
105 1382 منطقه آزاد چابهار 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 830 11,029,971 Rls. 1,392 $
106 1382 منطقه آزاد چابهار 970190 -كولاژوپلاكهاي تزئيني همانند, 270 10,808,461 Rls. 1,365 $
107 1382 منطقه آزاد چابهار 420211 --رختدان ,چمدان ,كيف (بزرگ ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ازچرم طبيعي 793 10,611,068 Rls. 1,340 $
108 1382 منطقه آزاد چابهار 940520 -چرا غ كنارتختخواب ,چرا غ روميزي وچراغهاي پايه دارداخل ساختمان ,برقي 655 10,235,106 Rls. 1,292 $
109 1382 منطقه آزاد چابهار 732399 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,619 9,930,321 Rls. 1,254 $
110 1382 منطقه آزاد چابهار 871494 --ترمزها;همچنين توپي ترمزپدال معكوس وترمزتوپي واجزاءوقطعات آنها,براي چرخهاي پائي 317 9,737,702 Rls. 1,230 $
111 1382 منطقه آزاد چابهار 700991 -- آينه هاي شيشه اي قاب نشده (باستثناء آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ), 1,398 9,571,744 Rls. 1,209 $
112 1382 منطقه آزاد چابهار 910599 --ساعتهاي ديواري وروميزي وهمانند(غيرازبرقي )غير مذكوردرجاي ديگر 114 8,415,036 Rls. 1,062 $
113 1382 منطقه آزاد چابهار 830610 -زنگ ,زنگ صفحه اي چكشي وغيره ,غيربرقي ازفلزمعمولي , 200 8,394,575 Rls. 1,060 $
114 1382 منطقه آزاد چابهار 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي فلزات ياكربورهاي فلزي 170 8,268,747 Rls. 1,044 $
115 1382 منطقه آزاد چابهار 830400 قفسه بايگاني ,قفسه جاي في ,,,ياملزومات وتجهيزات ميزكارازفلزمعمولي , 1,270 8,239,462 Rls. 1,040 $
116 1382 منطقه آزاد چابهار 960340 -بروس وقلم موبراي نقاشي كردن ,رنگ كردن ,ورني زدن ياقلم وبروسهاي همانند 925 7,962,300 Rls. 1,005 $
117 1382 منطقه آزاد چابهار 940350 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)ازانواعي كه دراتاق خواب مورداستفاده قرار مي گيرند 1,231 7,636,094 Rls. 964 $
118 1382 منطقه آزاد چابهار 460191 --بافته هاواشياءهمانندازموادقابل بافت ,بسته شده بهم بصورت رشته هاي موازي يابافته شده ,بشكل 468 7,010,927 Rls. 885 $
119 1382 منطقه آزاد چابهار 392640 - مجسمه هاي كوچك و سايراشياء تزئيني ازمواد پلاستيكي 385 5,269,583 Rls. 666 $
120 1382 منطقه آزاد چابهار 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي پائي selcyc()ياوسايط نقليه موتوري 776 5,153,789 Rls. 651 $
121 1382 منطقه آزاد چابهار 961511 --شانه ,گيره زلف وهمانند,ازكائوچوي سفت ياازموادپلاستيكي , 381 5,127,637 Rls. 647 $
122 1382 منطقه آزاد چابهار 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 104 3,777,559 Rls. 477 $
123 1382 منطقه آزاد چابهار 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي دوخت اوراق ) 56 3,625,807 Rls. 458 $
124 1382 منطقه آزاد چابهار 910519 --ساعتهاي شماته اي (غيراز آنهائي كه با نيروي برق كار مي كنند) 21 3,589,493 Rls. 453 $
125 1382 منطقه آزاد چابهار 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان براي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 420 3,446,866 Rls. 435 $
126 1382 منطقه آزاد چابهار 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8518 556 2,569,079 Rls. 325 $
127 1382 منطقه آزاد چابهار 845290 -اجزاءوقطعات چرخهاي دوزندگي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 260 2,338,824 Rls. 295 $
128 1382 منطقه آزاد چابهار 950390 -سايربازيچه هاي غيرمذكور 124 2,066,064 Rls. 261 $
129 1382 منطقه آزاد چابهار 910310 -ساعت ديواري ,روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي كه بابرق كارمي كنند, 75 1,985,555 Rls. 251 $
130 1382 منطقه آزاد چابهار 420292 --جعبه هاومحفظه هاغيرمذكوردرجاي ديگر,باسطح خارجي ازورق هاي موادپلاستيكي ياازمواد نسجي 152 1,887,989 Rls. 238 $
131 1382 منطقه آزاد چابهار 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 208 1,723,190 Rls. 218 $
132 1382 منطقه آزاد چابهار 660110 -چترسايبان با غ وهمانند, 163 1,583,495 Rls. 200 $
133 1382 منطقه آزاد چابهار 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 88 1,496,450 Rls. 189 $
134 1382 منطقه آزاد چابهار 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 340 1,463,619 Rls. 185 $
135 1382 منطقه آزاد چابهار 950349 --بازيچه هابه شكل حيوانات يابه شكل مخلوقات غيرانسان ,غيرانباشته شده 98 1,258,089 Rls. 159 $
136 1382 منطقه آزاد چابهار 711790 -زيور آلات بدلي (غيرازفلزات معمولي ), 65 1,116,079 Rls. 141 $
137 1382 منطقه آزاد چابهار 691390 -مجسمه وسايراشياءتزئيني (باستثناءچيني )سايراشياءازسراميك , 153 1,054,062 Rls. 133 $
138 1382 منطقه آزاد چابهار 442190 - اشياء چوبي كه درجاي ديگر مذكور نباشد 38 1,035,945 Rls. 131 $
139 1382 منطقه آزاد چابهار 940510 -لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوار 70 979,420 Rls. 124 $
140 1382 منطقه آزاد چابهار 732611 --گلوله هاي خردكننده ,,,براي آسياب , آهنگري شده ياپرس شده ,از آهن ياازفولاد, 84 722,630 Rls. 91 $
141 1382 منطقه آزاد چابهار 392490 - لوازم خانه داري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , از مواد پلاستيكي 70 557,791 Rls. 70 $
142 1382 منطقه آزاد چابهار 420212 --رختدان ,چمدان ,كيف (برزك ,اسناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ازموادپلاستيك 33 494,509 Rls. 62 $
143 1382 منطقه آزاد چابهار 910511 --ساعتهاي شماطه اي كه با نيروي برق كار مي كنند 180 481,118 Rls. 61 $
144 1382 منطقه آزاد چابهار 853400 - مدارهاي چاپي 10 413,520 Rls. 52 $
145 1382 منطقه آزاد چابهار 691310 مجسمه وسايراشياءتزئيني ازچيني , 18 230,743 Rls. 29 $
146 1382 منطقه آزاد چابهار 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 9 103,380 Rls. 13 $
مجموع کل
30,639,689,719 ريال
مجموع کل
3,868,650 دلار
[1]