آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 منطقه آزاد قشم 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله نفت ياگازبكارمي روند, 26,406,920 112,564,253,811 Rls. 14,212,658 $
2 1382 منطقه آزاد قشم 240220 -سيگار حاوي توتون 1,720,007 72,651,445,390 Rls. 9,173,163 $
3 1382 منطقه آزاد قشم 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 4,000,464 12,969,609,763 Rls. 1,637,577 $
4 1382 منطقه آزاد قشم 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 30,807 2,717,935,738 Rls. 343,174 $
5 1382 منطقه آزاد قشم 391721 -- لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده از پليمرهاي اتيلن 147,528 2,477,114,101 Rls. 312,767 $
6 1382 منطقه آزاد قشم 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 48,719 2,464,404,382 Rls. 311,162 $
7 1382 منطقه آزاد قشم 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 80,000 2,449,534,855 Rls. 309,285 $
8 1382 منطقه آزاد قشم 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 720,060 2,435,849,459 Rls. 307,557 $
9 1382 منطقه آزاد قشم 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 723,988 2,396,185,762 Rls. 302,549 $
10 1382 منطقه آزاد قشم 852830 - پروژكتورهاي ويدئويي 3,154 2,371,857,231 Rls. 299,477 $
11 1382 منطقه آزاد قشم 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 58,936 2,342,736,000 Rls. 295,800 $
12 1382 منطقه آزاد قشم 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 1,500,000 1,394,707,000 Rls. 176,099 $
13 1382 منطقه آزاد قشم 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 86,303 1,381,113,963 Rls. 174,383 $
14 1382 منطقه آزاد قشم 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشتراز 5/6 ميليمتر 36,652 1,290,614,575 Rls. 162,956 $
15 1382 منطقه آزاد قشم 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 21,896 1,148,329,004 Rls. 144,991 $
16 1382 منطقه آزاد قشم 481920 -كارتن ,قوطي وجعبه تاشو,ازكاغذيامقواي غيرموج دار 44,523 1,088,684,238 Rls. 137,460 $
17 1382 منطقه آزاد قشم 600199 --پارچه هاي مخمل وپلو ازموادنسجي ,كشباف ياقلاب باف ,غيرمذكوردرجاي ديگر 44,150 900,802,711 Rls. 113,738 $
18 1382 منطقه آزاد قشم 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسوم به مغناطيسي ,باپهناي كمتراز600mm,detneiro 32,301 804,021,463 Rls. 101,518 $
19 1382 منطقه آزاد قشم 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 94%,به اشكال ابتدائي 45,259 574,714,742 Rls. 72,565 $
20 1382 منطقه آزاد قشم 270799 --سايرروغن هاslio()ومحصولات روغني ,كه درجاي ديگري مذكورنباشد 189,936 568,753,803 Rls. 71,812 $
21 1382 منطقه آزاد قشم 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشمول رديف 8516 66,396 414,034,155 Rls. 52,277 $
22 1382 منطقه آزاد قشم 841891 --مبلهاي طراحي شده براي كارگذاشتن تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده 7,986 401,715,417 Rls. 50,722 $
23 1382 منطقه آزاد قشم 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 4,500 364,472,545 Rls. 46,019 $
24 1382 منطقه آزاد قشم 392329 -- كيسه ,كيسه هاي كوچك (كيسه هاي مخروطي شكل )ازسايرموادپلاستيكي ( غيرازپليمرهاي اتيلن ) 32,858 349,761,795 Rls. 44,162 $
25 1382 منطقه آزاد قشم 481320 - كاغذسيگاربصورت رول به عرض حداكثر5سانتيمتر 11,337 344,350,908 Rls. 43,479 $
26 1382 منطقه آزاد قشم 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگر مذكور نباشد, ازمواد پلاستيكي 37,444 338,855,008 Rls. 42,785 $
27 1382 منطقه آزاد قشم 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 12,800 336,533,960 Rls. 42,492 $
28 1382 منطقه آزاد قشم 391710 وده هاي مصنوعي (پوش سوسيس )ازپروتئين سفت شده ياازموادسلولزي 13,437 217,903,547 Rls. 27,513 $
29 1382 منطقه آزاد قشم 600122 --پارچه هاي پرزحلقوي ازالياف سنتتيك يامصنوعي ,كشباف ياقلاب باف , 13,045 194,786,749 Rls. 24,594 $
30 1382 منطقه آزاد قشم 854441 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر80ولت ,جورشده با قطعات اتصال 1,267 193,188,300 Rls. 24,392 $
31 1382 منطقه آزاد قشم 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 25,559 153,914,503 Rls. 19,434 $
32 1382 منطقه آزاد قشم 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي مجهزبه فن غيرمذكوردرجاي ديگر 6,960 134,910,801 Rls. 17,034 $
33 1382 منطقه آزاد قشم 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 6,397 133,630,236 Rls. 16,873 $
34 1382 منطقه آزاد قشم 350110 -كازئين 5,849 125,044,130 Rls. 15,788 $
35 1382 منطقه آزاد قشم 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 4,440 120,020,310 Rls. 15,154 $
36 1382 منطقه آزاد قشم 902300 آلات ,دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي (مثلابراي آموزشي يانماي ) 12,769 106,871,000 Rls. 13,494 $
37 1382 منطقه آزاد قشم 903210 - ترموستات 2,200 97,983,187 Rls. 12,372 $
38 1382 منطقه آزاد قشم 220290 -ساير نوشابه هاي غيرالكلي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 26,136 95,338,631 Rls. 12,038 $
39 1382 منطقه آزاد قشم 854071 -- ماگنترون ها 1,602 94,814,687 Rls. 11,972 $
40 1382 منطقه آزاد قشم 540259 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بابي از50دوردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 9,960 85,907,191 Rls. 10,847 $
41 1382 منطقه آزاد قشم 481149 --كاغذومقواي خودچسب غيرمذموردرجاي ديگر 1,083 82,965,387 Rls. 10,475 $
42 1382 منطقه آزاد قشم 401410 - كاپوت (محافظ) 1,400 82,338,767 Rls. 10,396 $
43 1382 منطقه آزاد قشم 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 4,042 78,649,881 Rls. 9,931 $
44 1382 منطقه آزاد قشم 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 2,200 74,040,370 Rls. 9,349 $
45 1382 منطقه آزاد قشم 350190 - كازئينات ها و ساير مشتقات كازئين , چسب كازئين 2,371 47,656,865 Rls. 6,017 $
46 1382 منطقه آزاد قشم 846719 ابزارپنوماتيك (غيرازنو ع دوار),براي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,000 41,401,056 Rls. 5,227 $
47 1382 منطقه آزاد قشم 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 4,300 39,481,754 Rls. 4,985 $
48 1382 منطقه آزاد قشم 621040 --لباس دوخته ومهيا,مردانه ياپسرانه ,ازپارچه هاي مشمول شماره 03/59,06/59يا07/59, 1,500 28,783,634 Rls. 3,634 $
49 1382 منطقه آزاد قشم 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ليتر 1,542 27,797,714 Rls. 3,510 $
50 1382 منطقه آزاد قشم 761010 در,پنجره وچهارچوب آنهاو آستانه ,از آلومينيوم , 6,141 23,644,074 Rls. 2,985 $
51 1382 منطقه آزاد قشم 392190 -ساير صفحه ها, ورق ها, ورقه هاي نازك , باريكه ها از مواد پلاستيكي غيرمذكور در جاي ديگ 149 22,389,544 Rls. 2,827 $
52 1382 منطقه آزاد قشم 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 120 20,674,000 Rls. 2,610 $
53 1382 منطقه آزاد قشم 732190 ccc-اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 11/7321لغايت 83/7321,از آهن ياازفولاد, 2,680 18,541,519 Rls. 2,341 $
54 1382 منطقه آزاد قشم 090111 --قهوه , بونداده يا كافئين نگرفته 2,004 14,390,369 Rls. 1,817 $
55 1382 منطقه آزاد قشم 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 1,059 13,321,260 Rls. 1,682 $
56 1382 منطقه آزاد قشم 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 133 12,314,881 Rls. 1,555 $
57 1382 منطقه آزاد قشم 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب مصرف مي شود 692 10,865,878 Rls. 1,372 $
58 1382 منطقه آزاد قشم 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 2,662 9,651,954 Rls. 1,219 $
59 1382 منطقه آزاد قشم 732690 -مصنوعات از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 1,775 7,494,456 Rls. 946 $
60 1382 منطقه آزاد قشم 960621 --دگمه ازموادپلاستيكي ,پوشانده نشده باموادنسجي , 50 6,435,000 Rls. 813 $
61 1382 منطقه آزاد قشم 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي حرارتي 600 6,172,809 Rls. 779 $
62 1382 منطقه آزاد قشم 392290 - مخزن آب ,سيفون و لوازم بهداشتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ازمواد پلاستيكي 795 5,919,223 Rls. 747 $
63 1382 منطقه آزاد قشم 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد, به اشكال ابتدائي 230 5,812,152 Rls. 734 $
64 1382 منطقه آزاد قشم 845090 -اجزاءوقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي ياغيرخانگي 405 3,665,633 Rls. 463 $
65 1382 منطقه آزاد قشم 732410 -ظرفشوئي وروشوئي ,ازفولادزنگ نزن , 400 3,394,105 Rls. 429 $
66 1382 منطقه آزاد قشم 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 8 1,674,191 Rls. 211 $
67 1382 منطقه آزاد قشم 640590 -كف ,كه درجاي ديگرگفته نشده 110 1,131,459 Rls. 143 $
68 1382 منطقه آزاد قشم 391729 -لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ازسايرموادپلاستيكي 15 666,260 Rls. 84 $
مجموع کل
231,987,979,246 ريال
مجموع کل
29,291,412 دلار
[1]