آمار کل " واردات از" کشور "مالتا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 مالتا 300320 -داروهاازساير آنتي بيوتيكها, آماده نشده براي خرده فروشي 1,000 435,234,285 Rls. 54,954 $
2 1382 مالتا 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 26 71,286,732 Rls. 9,001 $
مجموع کل
506,521,017 ريال
مجموع کل
63,955 دلار
[1]