آمار کل " واردات از" کشور "غنا" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 غنا 442090 -چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ,جعبه براي زيور آلات وكاردوچنگال اشياء,مبلمان چوبي ,,, 173 18,122,481 Rls. 2,288 $
2 1382 غنا 940360 -مبلهاي چوبي (غيرازنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 514 3,972,003 Rls. 502 $
3 1382 غنا 441890 -مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست براي ساختمان ازچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 158 1,788,261 Rls. 226 $
4 1382 غنا 442190 - اشياء چوبي كه درجاي ديگر مذكور نباشد 115 937,118 Rls. 118 $
5 1382 غنا 340530 - جلاها, و فر آورده هاي مشابه براي بدنه وسايل نقليه (باستثناي جلاها براي فلزات ) 10 124,663 Rls. 16 $
مجموع کل
24,944,526 ريال
مجموع کل
3,150 دلار
[1]