آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 عراق 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 17,433,838 169,511,320,544 Rls. 21,402,944 $
2 1382 عراق 740321 --برنج ,بصورت كارنشده , 13,416,473 153,494,634,907 Rls. 19,380,636 $
3 1382 عراق 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 2,279,806 135,780,085,991 Rls. 17,143,942 $
4 1382 عراق 760110 - آلومينيوم بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 7,138,507 93,537,878,460 Rls. 11,810,338 $
5 1382 عراق 740400 قراضه وضايعات مس , 1,979,076 24,814,718,066 Rls. 3,133,172 $
6 1382 عراق 740500 آلياژهاي مادرازمس , 1,395,122 14,296,625,348 Rls. 1,805,129 $
7 1382 عراق 760410 -ميله ,پروفيل از آلومينيوم ,غيرممزوج , 967,583 14,057,854,197 Rls. 1,774,982 $
8 1382 عراق 240391 --توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 410,446 9,196,763,356 Rls. 1,161,207 $
9 1382 عراق 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 4,851,857 9,021,403,390 Rls. 1,139,066 $
10 1382 عراق 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 345,610 8,682,336,643 Rls. 1,096,254 $
11 1382 عراق 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 130,500 7,302,263,925 Rls. 922,002 $
12 1382 عراق 240399 --ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 311,743 6,717,253,521 Rls. 848,138 $
13 1382 عراق 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشتراز375كيلوولت آمپر, 140,010 6,501,935,591 Rls. 820,952 $
14 1382 عراق 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درجه چرخ دارد 98,900 5,888,379,602 Rls. 743,481 $
15 1382 عراق 870510 - كاميونهاي جرثقيل 280,000 5,724,079,911 Rls. 722,736 $
16 1382 عراق 842940 -ماشين كوبيدن وسفت كردن زمين وغلتك هاي راهسازي 97,810 5,313,570,656 Rls. 670,906 $
17 1382 عراق 870190 - تراكتورهاي (غيرازتراكتورهاي شماره 09/87)كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 287,940 4,979,479,498 Rls. 628,722 $
18 1382 عراق 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 272,469 4,706,164,104 Rls. 594,213 $
19 1382 عراق 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 193,810 4,596,071,173 Rls. 580,310 $
20 1382 عراق 841340 -تلمبه هاي بتون 274,200 3,661,266,429 Rls. 462,282 $
21 1382 عراق 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 70 2,862,418,679 Rls. 361,417 $
22 1382 عراق 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايط نقليه فصل 87 48,040 2,772,664,118 Rls. 350,084 $
23 1382 عراق 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 242,210 2,656,028,758 Rls. 335,357 $
24 1382 عراق 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 37,365 2,388,403,777 Rls. 301,566 $
25 1382 عراق 720430 -قراضه وضايعات از آهن يافولادپوشانده شده باقلع, 1,949,210 2,317,271,747 Rls. 292,585 $
26 1382 عراق 842920 -گريدروتسطيح كننده خودرو 32,500 2,264,324,344 Rls. 285,899 $
27 1382 عراق 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 35,000 2,109,708,985 Rls. 266,377 $
28 1382 عراق 848130 -شيريكطرفه , 190,173 1,859,838,236 Rls. 234,828 $
29 1382 عراق 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 1,541,240 1,721,415,963 Rls. 217,351 $
30 1382 عراق 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تشكيل دهنده انتقال نيروبراي وسائطنقليه 8701لغاي 90,961 1,622,765,441 Rls. 204,895 $
31 1382 عراق 740721 --ميله وپروفيل ازبرنج , 93,180 1,417,043,673 Rls. 178,919 $
32 1382 عراق 722410 -شم وسايراشكال اوليه ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ), 361,190 1,323,097,734 Rls. 167,058 $
33 1382 عراق 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتراقي 38,841 1,318,548,738 Rls. 166,483 $
34 1382 عراق 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 113,200 1,313,985,708 Rls. 165,907 $
35 1382 عراق 722219 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXغيردايره , 101,920 1,225,652,154 Rls. 154,754 $
36 1382 عراق 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 633,900 1,206,693,566 Rls. 152,360 $
37 1382 عراق 780200 قراضه وضايعات سرب , 290,310 1,123,305,115 Rls. 141,831 $
38 1382 عراق 721810 -شم واشكال ابتدائي ديگر,ازفولادزنگ نزن , 76,470 988,176,273 Rls. 124,770 $
39 1382 عراق 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 57,490 872,283,484 Rls. 110,135 $
40 1382 عراق 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 28,180 867,391,738 Rls. 109,519 $
41 1382 عراق 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباشد 29,448 861,247,034 Rls. 108,743 $
42 1382 عراق 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)ازنو ع نوارمغناطيسي 27,800 860,182,137 Rls. 108,609 $
43 1382 عراق 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن وسايطنقليه آبي 25,500 829,840,598 Rls. 104,778 $
44 1382 عراق 720449 --قراضه وضايعات آهن , 740,240 813,825,829 Rls. 102,756 $
45 1382 عراق 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داده شده ,ياباتغييرشكل يافتگي هاي حاصل ازنورد 411,970 768,671,021 Rls. 97,054 $
46 1382 عراق 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 347,700 742,288,872 Rls. 93,723 $
47 1382 عراق 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 1,045,440 723,190,058 Rls. 91,312 $
48 1382 عراق 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 45,320 720,926,957 Rls. 91,026 $
49 1382 عراق 900911 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , نسخه برداري مستقيم ازتصويراصلي روي كپي (فر آيندمستقيم ) 6,403 686,561,538 Rls. 86,687 $
50 1382 عراق 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 13,520 677,205,548 Rls. 85,506 $
51 1382 عراق 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 50,040 658,629,715 Rls. 83,160 $
52 1382 عراق 720720 محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج ,داراي 25/0%ياكمتركربن , 334,820 654,966,499 Rls. 82,698 $
53 1382 عراق 843041 --ماشين آلات خودروسوراخ كردن زمين ياكندن چاه 41,700 633,684,016 Rls. 80,011 $
54 1382 عراق 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 24,650 631,671,428 Rls. 79,757 $
55 1382 عراق 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتوري مشمول 01/87,02/87,04/87لغايت 05/87 15,600 625,760,600 Rls. 79,010 $
56 1382 عراق 730640 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده , 30,000 622,991,145 Rls. 78,661 $
57 1382 عراق 843142 --تيغه هاي بولدوزرياانگلدوزرمشمول شماره 8429 21,760 598,297,501 Rls. 75,542 $
58 1382 عراق 870422 --وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از5تن 17,000 581,072,006 Rls. 73,368 $
59 1382 عراق 760810 -لوله از آلومينيوم ,غيرممزوج , 43,050 578,573,249 Rls. 73,052 $
60 1382 عراق 750712 --لوله ازنيكل ممزوج , 24,980 577,019,298 Rls. 72,856 $
61 1382 عراق 854810 -قراضه و ضايعات قوه ها و باطري ها و انباره ها;قوه ها و باطري هاي مصرف شده و غيره 566,070 555,132,571 Rls. 70,093 $
62 1382 عراق 843039 --ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 32,000 545,289,730 Rls. 68,851 $
63 1382 عراق 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 205,600 543,929,677 Rls. 68,678 $
64 1382 عراق 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارولردار,جعبه دنده وسايرتغييردهنده هاي سرعت ,,, 20,174 518,106,237 Rls. 65,417 $
65 1382 عراق 870840 -جعبه دنده وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 23,640 470,261,949 Rls. 59,376 $
66 1382 عراق 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 19,840 454,782,067 Rls. 57,422 $
67 1382 عراق 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 47,608 418,252,613 Rls. 52,810 $
68 1382 عراق 740322 --برنزبصورت كارنشده , 44,410 416,707,510 Rls. 52,615 $
69 1382 عراق 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 6,440 406,584,222 Rls. 51,336 $
70 1382 عراق 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قسمت عامل ازسرمت ها, 25,480 398,503,900 Rls. 50,316 $
71 1382 عراق 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(renutoediv)غيرازنو ع مغناطيسي 10,224 390,052,400 Rls. 49,249 $
72 1382 عراق 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 34,500 384,748,546 Rls. 48,579 $
73 1382 عراق 902820 - كنتورمايعات 51,779 377,742,593 Rls. 47,695 $
74 1382 عراق 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي 80ميليمتريابيشتر, 190,460 371,091,745 Rls. 46,855 $
75 1382 عراق 731589 --زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 55,663 365,148,373 Rls. 46,105 $
76 1382 عراق 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخامت بي از15/0ميليمتر, 20,000 352,494,253 Rls. 44,507 $
77 1382 عراق 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 13,200 334,452,565 Rls. 42,229 $
78 1382 عراق 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائيكه براي موتورهاي وسايط نقليه هوائي مي باشد 8,760 330,680,925 Rls. 41,753 $
79 1382 عراق 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 21,700 326,752,186 Rls. 41,257 $
80 1382 عراق 850212 --مجموعه مولدهاداراي موتورهاي تراكمي -احتراقي ,به قدرت بيشترازAVK 75و حداكثرAVK 375 16,570 326,586,050 Rls. 41,236 $
81 1382 عراق 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره , 26,000 324,010,830 Rls. 40,911 $
82 1382 عراق 843069 --ماشين آلات ودستگاههاي خاك برداري ,گودبرداري ,استخراج ,,,,,غيرخودرو 8,000 322,101,966 Rls. 40,669 $
83 1382 عراق 760429 --لوله وپروفيل از آلياژهاي آلومينيوم , 21,380 309,965,735 Rls. 39,137 $
84 1382 عراق 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 16,580 305,862,224 Rls. 38,619 $
85 1382 عراق 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 7,590 299,187,824 Rls. 37,777 $
86 1382 عراق 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آنهائيكه داراي قسمت عامل ازسرمت هاهستند),ازجم 27,085 296,474,667 Rls. 37,434 $
87 1382 عراق 730441 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدورسردكشيده شده , 31,000 296,012,571 Rls. 37,375 $
88 1382 عراق 848240 -رولربيرينگ سوزني , 2,900 295,519,425 Rls. 37,313 $
89 1382 عراق 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل لنگ )ودسته محور, 16,958 290,640,329 Rls. 36,697 $
90 1382 عراق 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 15,000 277,191,016 Rls. 34,999 $
91 1382 عراق 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 20,000 268,174,920 Rls. 33,860 $
92 1382 عراق 902610 - آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل جريان ياسطح مايعات 16,636 267,355,350 Rls. 33,757 $
93 1382 عراق 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,200 266,113,579 Rls. 33,600 $
94 1382 عراق 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آهن ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,ياازفولاد, 11,460 264,770,215 Rls. 33,431 $
95 1382 عراق 847431 --مخلوط كن هاي بتون وملاط, 10,030 260,081,686 Rls. 32,838 $
96 1382 عراق 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 18,000 250,695,331 Rls. 31,653 $
97 1382 عراق 790500 صفحه ,ورق ,نواروورقه نازك ازروي , 18,600 240,704,000 Rls. 30,392 $
98 1382 عراق 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 23,100 240,548,160 Rls. 30,372 $
99 1382 عراق 722211 --ميله هاازفولادزنگ نزن ,فقطگرم نوردشده ,,,,بامقطعXدايره , 58,770 235,014,024 Rls. 29,673 $
100 1382 عراق 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 75/4ولي 10ميليمتر 91,600 229,748,414 Rls. 29,009 $
101 1382 عراق 741129 --لوله از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 12,000 211,439,419 Rls. 26,697 $
102 1382 عراق 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal maeb delaes ) 4,800 191,461,104 Rls. 24,174 $
103 1382 عراق 870110 - تراكتورهاي يك محوره 10,760 186,809,183 Rls. 23,587 $
104 1382 عراق 120740 -تخم كنجد 64,130 186,604,966 Rls. 23,561 $
105 1382 عراق 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 9,630 184,776,972 Rls. 23,330 $
106 1382 عراق 843340 -منگنه كاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه كردن ) 33,390 182,140,230 Rls. 22,998 $
107 1382 عراق 843359 --ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,120 182,022,099 Rls. 22,983 $
108 1382 عراق 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي ديگرمذكورنباشند 6,850 177,164,032 Rls. 22,369 $
109 1382 عراق 720390 -محصولات آهني اسفنجي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,و94/99% آهن خالص ,به شكل توده ,حبه , 84,000 164,174,148 Rls. 20,729 $
110 1382 عراق 721899 -محصولات نيمه تمام ازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 42,750 163,513,048 Rls. 20,646 $
111 1382 عراق 401194 لاستيك روئي چرخ -بادي -نوازكائوچومورداستفاده درماشين هاو000داراي طوقه باقطربيشتراز61سانتيمتر 7,600 158,832,427 Rls. 20,055 $
112 1382 عراق 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي طاقي ,جرثقيل هاي سقفي ريلي ,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,370 156,872,442 Rls. 19,807 $
113 1382 عراق 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور,سردكشيده شده ,ياسرد نوردشده 45,130 154,980,399 Rls. 19,568 $
114 1382 عراق 847290 -سايرماشين هاي دفتري ,غيرمذكوردرجاي ديگرهمچنين ماشين جوركردن شمردن يابسته بندي كردن مسكوكات 7,050 153,427,666 Rls. 19,372 $
115 1382 عراق 392610 - لوازم براي دفتركار و مدارس از مواد پلاستيكي 2,100 151,205,365 Rls. 19,092 $
116 1382 عراق 721921 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 32,350 148,584,354 Rls. 18,761 $
117 1382 عراق 701919 -فتيله ونخ ازالياف شيشه ,الياف شيشه بريده شده يانشده به طول بي از50ميليمتر, 11,750 141,896,137 Rls. 17,916 $
118 1382 عراق 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق شده باموادپلاستيك ,غيرمذكوردرجاي ديگر 9,700 141,766,861 Rls. 17,900 $
119 1382 عراق 720719 --محصولات نيمه تمام از آهن يافولادغيرممزوج داراي كمتراز25/0%كربن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 52,500 137,140,009 Rls. 17,316 $
120 1382 عراق 721669 --پروفيل از آهن ياازفولاد,فقطسردشكل داده شده ياسردتمام شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 69,320 133,294,803 Rls. 16,830 $
121 1382 عراق 903120 - دستگاههاي آزماي 2,000 132,064,492 Rls. 16,675 $
122 1382 عراق 731300 نوارخارداروسايرلوازم حصاركشي ,از آهن ياازفولاد, 14,350 131,520,825 Rls. 16,606 $
123 1382 عراق 740319 --مس تصفيه شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,بصورت كارنشده , 13,000 130,971,450 Rls. 16,537 $
124 1382 عراق 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 11,200 130,605,225 Rls. 16,491 $
125 1382 عراق 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (همچنين فقطسردشكل داده ياسردتمام شده ), 51,000 129,417,785 Rls. 16,341 $
126 1382 عراق 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 6,075 127,347,560 Rls. 16,079 $
127 1382 عراق 740710 -ميله وپروفيل ازمس تصفيه شده , 8,390 126,634,810 Rls. 15,989 $
128 1382 عراق 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 4,850 123,266,362 Rls. 15,564 $
129 1382 عراق 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهناي 600يابيشترضخامت 3يابيشترولي كمتر57.4پيكله 60,000 118,803,128 Rls. 15,000 $
130 1382 عراق 852812 -- گيرنده هاي تلويزيوني رنگي ,بايابدون راديو,ياوسايل پخ يا ضبط صدا يا تصوير 5,250 116,282,010 Rls. 14,682 $
131 1382 عراق 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سردكننده موتورهاي پيستوني درون سوز 3,463 115,330,263 Rls. 14,562 $
132 1382 عراق 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 3,700 114,786,771 Rls. 14,493 $
133 1382 عراق 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,400 113,042,367 Rls. 14,273 $
134 1382 عراق 760421 --پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم , 7,000 109,952,437 Rls. 13,883 $
135 1382 عراق 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 2,200 108,471,536 Rls. 13,696 $
136 1382 عراق 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 4,430 106,254,176 Rls. 13,416 $
137 1382 عراق 842420 -پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرات ريزووسايل همانند 3,000 103,297,381 Rls. 13,043 $
138 1382 عراق 843230 -دستگاه بذرپا ,كاشت ونشاء 7,920 96,652,518 Rls. 12,204 $
139 1382 عراق 780199 --سرب بصورت كارنشده (باستثناءسرب تصفيه شده وداراي آنتيموان ), 22,920 94,613,326 Rls. 11,946 $
140 1382 عراق 842699 --جرثقيل هاي دريك skcirredspihs(),جرثقيل ها,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,400 94,548,850 Rls. 11,938 $
141 1382 عراق 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين افزار,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 2,750 93,592,054 Rls. 11,817 $
142 1382 عراق 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 4,250 92,934,032 Rls. 11,734 $
143 1382 عراق 170199 --قند و شكر نيشكر يا چغندر, به حالت جامد, كه در جاي ديگري مذكور نباشد 100,000 92,362,998 Rls. 11,662 $
144 1382 عراق 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ معدن ,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 3,500 92,025,350 Rls. 11,619 $
145 1382 عراق 100630 -برنج نيمه سفيد كرده (نيم آسياب ) يا برنج تمام سفيد كرده (تمام آسياب ) 34,560 89,586,784 Rls. 11,311 $
146 1382 عراق 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,530 86,357,476 Rls. 10,904 $
147 1382 عراق 842481 -ماشين آلات براي افشاندن ,,,مواد آبگون ياپودربراي كشاورزي ,,, 1,500 84,237,417 Rls. 10,636 $
148 1382 عراق 841420 -تلمبه هاي هواكه بادست ياباپاكارميكنند 3,150 82,203,070 Rls. 10,379 $
149 1382 عراق 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,460 82,033,646 Rls. 10,358 $
150 1382 عراق 843143 --اجزاءوقطعات ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي 843041يا843049 3,650 78,386,644 Rls. 9,897 $
151 1382 عراق 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 38,520 75,420,543 Rls. 9,523 $
152 1382 عراق 720441 --ضايعات تراشكاري ,تراشه ,خرده ,,,,از آهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 66,000 73,661,191 Rls. 9,301 $
153 1382 عراق 840420 -كندانسوربراي ماشينهاي بخار 1,100 72,802,615 Rls. 9,192 $
154 1382 عراق 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت ياگازبكارمي رود, 20,000 72,069,674 Rls. 9,100 $
155 1382 عراق 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 296 71,959,724 Rls. 9,086 $
156 1382 عراق 870860 -محورهاي غيرمتحرك وقطعات آنهابراي وسايط نقليه 01/87لغايت 05/87 9,730 71,881,068 Rls. 9,076 $
157 1382 عراق 842919 -بولدوزروانگلدوزرخودرو(غيرازنو ع زنجيري ) 1,700 68,075,172 Rls. 8,595 $
158 1382 عراق 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 1,980 63,072,295 Rls. 7,964 $
159 1382 عراق 071290 -سبزيجات خشك كرده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 38,800 60,135,509 Rls. 7,593 $
160 1382 عراق 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 2,990 56,809,398 Rls. 7,173 $
161 1382 عراق 731519 اجزاءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده از آهن ياازفولاد, 3,600 55,808,588 Rls. 7,047 $
162 1382 عراق 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474, 4,000 53,894,286 Rls. 6,805 $
163 1382 عراق 841231 --موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك ,باحركت خطي (سيلندرها) 900 53,894,285 Rls. 6,805 $
164 1382 عراق 722490 -محصولات نيمه تمام ,ازفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 26,430 53,654,857 Rls. 6,775 $
165 1382 عراق 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي كه براي سوراخ كردن سنگ بكارمي روند, 1,200 52,987,875 Rls. 6,690 $
166 1382 عراق 590800 فتيله هاي نسجي براي چرا غ ,,,,توري چرا غ زنبوري وپارچه كشباف لوله اي كه براي متن توري بكارميرود,ح 922 52,304,424 Rls. 6,604 $
167 1382 عراق 780300 ميله ,پروفيل ومفتول ازسرب , 23,000 49,062,819 Rls. 6,195 $
168 1382 عراق 830590 -اشياءدفتركارازقبيل گيره نامه ,گوشه گيرنامه ,,,ازفلزمعمولي , 2,860 48,954,203 Rls. 6,181 $
169 1382 عراق 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامقطعXغيرمدور, 2,000 46,198,503 Rls. 5,833 $
170 1382 عراق 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده شده ياازموادسراميك , 6,200 45,812,046 Rls. 5,784 $
171 1382 عراق 630190 -سايرپتوهاوزيراندازهاي سفري ,غيرمذكوردرجاي ديگرش 1,940 45,636,390 Rls. 5,762 $
172 1382 عراق 621290 -كرست ,بندشلوار,بندجوراب واشياءهمانند, 25,514 45,573,435 Rls. 5,754 $
173 1382 عراق 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-),براي فلزات (غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 4,000 43,629,976 Rls. 5,509 $
174 1382 عراق 701339 --اشياءشيشه اي سرميز/ آشپزخانه (غيرازليوان ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,200 42,564,515 Rls. 5,374 $
175 1382 عراق 722240 -پروفيل ارفولادزنگ نزن , 3,180 42,408,575 Rls. 5,355 $
176 1382 عراق 848210 -بلبرينگ , 450 42,226,363 Rls. 5,332 $
177 1382 عراق 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 1,600 39,401,208 Rls. 4,975 $
178 1382 عراق 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 20,000 39,250,255 Rls. 4,956 $
179 1382 عراق 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 3ميليمتريابيشتر 20,000 39,250,255 Rls. 4,956 $
180 1382 عراق 270900 نفت خام slio(muelorteP )وروغن حاصل ازموادمعدني قيري خام 22,015 38,515,883 Rls. 4,863 $
181 1382 عراق 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 2,000 37,838,450 Rls. 4,778 $
182 1382 عراق 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ياجوشكاري ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 36,958,802 Rls. 4,667 $
183 1382 عراق 731010 -منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,50لغايت 300ليتر, 2,135 36,773,219 Rls. 4,643 $
184 1382 عراق 961490 -چوب سيگاربرگ وچوب سيگارواجزاءوقطعات آنها,اجزاءوقطعات پيپ , 4,190 33,806,643 Rls. 4,269 $
185 1382 عراق 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 22,000 32,323,082 Rls. 4,081 $
186 1382 عراق 732393 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه داري ,,,ازفولادزنگ نزن , 1,500 31,945,780 Rls. 4,034 $
187 1382 عراق 740313 --شم كوچك ازمس تصفيه شده , 2,000 30,205,631 Rls. 3,814 $
188 1382 عراق 852813 -- گيرنده هاي تلويزيوني سياه و سفيد يا ساير تكرنگها با يا بدون راديو يا پخ يا ض 1,400 29,112,195 Rls. 3,676 $
189 1382 عراق 841382 --بالابرهاي آبگونها 1,200 27,987,757 Rls. 3,534 $
190 1382 عراق 730723 --لوازم واتصالات براي جوشكاري (باستثناءزانوئي ومهره )ازفولادزنك نزن , 1,000 27,708,900 Rls. 3,499 $
191 1382 عراق 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 1,752 27,353,232 Rls. 3,454 $
192 1382 عراق 830250 -رخت آويز,كلاه آويز,پايه واشياءهمانندازفلزمعمولي , 6,300 26,877,892 Rls. 3,394 $
193 1382 عراق 841221 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي (سيلندرها) 400 25,714,980 Rls. 3,247 $
194 1382 عراق 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين هاي نوردكردن 2,000 25,674,856 Rls. 3,242 $
195 1382 عراق 847930 ن آلات ودستگاههابراي عمل آوردن چوب ياچوب پنبه ,پرس هابراي ساختن تخته زيرچوب بانحوه عمل خاص 11,500 25,443,060 Rls. 3,213 $
196 1382 عراق 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي هواياگاز,بادزنها,وغيره 3 25,314,603 Rls. 3,196 $
197 1382 عراق 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 620 24,515,303 Rls. 3,095 $
198 1382 عراق 960340 -بروس وقلم موبراي نقاشي كردن ,رنگ كردن ,ورني زدن ياقلم وبروسهاي همانند 910 24,192,585 Rls. 3,055 $
199 1382 عراق 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 800 22,167,120 Rls. 2,799 $
200 1382 عراق 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,200 22,003,334 Rls. 2,778 $
مجموع کل
758,385,702,731 ريال
مجموع کل
95,755,760 دلار