آمار کل " واردات از" کشور "سيشل" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 سيشل 030343 --ليستائو يا بونيت با شكم راه راه , يخ زده (,,, -elpirts ro kcagpiks ) 4,561,295 33,527,238,511 Rls. 4,233,237 $
2 1382 سيشل 030342 --تن زردبال , يخ زده sanut nifwolley 5,379,686 30,967,400,407 Rls. 3,910,026 $
3 1382 سيشل 150420 -چربي , روغن و اجزاء آن ها از ماهي باستثناي روغن جگرماهي 60,000 324,653,998 Rls. 40,992 $
4 1382 سيشل 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 7,030 194,709,329 Rls. 24,585 $
مجموع کل
65,014,002,245 ريال
مجموع کل
8,208,840 دلار
[1]