آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 زيمبابوه 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 11,715,750 22,263,809,850 Rls. 2,811,087 $
2 1382 زيمبابوه 240120 -توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 316,800 10,856,437,106 Rls. 1,370,762 $
3 1382 زيمبابوه 010690 سايرحيوانات زنده كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 200 74,342,508 Rls. 9,387 $
مجموع کل
33,194,589,464 ريال
مجموع کل
4,191,236 دلار
[1]