آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري مولداوي" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 جمهوري مولداوي 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 494,005 1,218,534,306 Rls. 153,855 $
2 1382 جمهوري مولداوي 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,000 52,898,808 Rls. 6,679 $
مجموع کل
1,271,433,114 ريال
مجموع کل
160,534 دلار
[1]